Performance marketing jako skuteczne narzędzie marketingowe

img_942
Performance marketing jako skuteczne narzędzie marketingowe

 

Inwestycja w performance marketing – na co należy zwrócić uwagę?Najlepszych efektów kampanii można się spodziewać, zlecając jej przeprowadzenie agencji performance marketingowej. Wyspecjalizowana agencja potrafi zaproponować skuteczne przekazy marketingowe, odpowiednie dla preferowanej grupy docelowej. Ponadto, do zakresu działań agencji należy bieżąca optymalizacja kosztów kampanii oraz zapewnienie maksymalnie ekonomicznego sposobu dotarcia do wybranej grupy docelowej, a także wycena wykonanych działań marketingowych (model CPA), umożliwiających dotarcie do poszczególnych konsumentów.

Jak zatem widać, performance marketing to inwestycja przede wszystkim w profesjonalne przygotowanie i obsługę kampanii (tworzenie treści, optymalizacja kosztów), a nie tylko sam model rozliczenia za efekt, który często jest z nim utożsamiany. Wartością dodaną jest jakość monetyzacji ruchu, a nie tylko ilość klików (CPC), leadów (CPL), zamówień (CPO), sprzedaży (CPS), w którą reklamodawca inwestuje, ustalając stawki CPA.Kto ustala stawki CPA?Przed rozpoczęciem kampanii agencja performance marketingowa powinna mieć jasno określony cel (efekt, jaki ma osiągnąć kampania reklamodawcy). W zależności od ustaleń, stawkę CPA proponuje reklamodawca lub agencja. W modelu efektywnościowym stawka określa kwotę, którą reklamodawca wypłaci agencji, jeżeli ona wykona zlecenie zgodnie z oczekiwaniami. Reklamodawca nie zapłaci więcej, jednak musi być świadomy, że jego kampania jest analizowana pod kątem eCPM, tzn. względem innych kampanii realizowanych dla innych reklamodawców w tym czasie. Oznacza to, że przy ograniczonych zasobach (czas, stawka, powierzchnia reklamowa, baza danych etc.) bardziej rentowne kampanie będą częściej i chętniej realizowane przez agencję. Podsumowując, nie zawsze najniższa stawka CPA jest opłacalna, jeżeli zleca się obsługę kampanii agencji. Gwarancją jest nie ilość, lecz jakość.Jak zatem przygotować kampanię performance marketingową?Zlecając kampanię performance marketingową reklamodawca powinien mieć przygotowaną kreację HTML oraz dostarczyć parametryzowalny adres URL do Landing Page. W zależności od kanału komunikacyjnego z konsumentem, agencja performance marketingowa zaproponuje odpowiednią kreację HTML, np. w online marketingu (display), w e-mail marketingu (e-mailing) czy też w mobile marketingu (m-mailing). Z kolei Landing Page powinna być przygotowana w zależności od efektu, który reklamodawca chce osiągnąć. Inaczej ona będzie wyglądała w przypadku nastawienia na pozyskiwanie leadów poprzez formularz kontaktowy, a inaczej w przypadku przekierowania ruchu na stronę sklepu internetowego. Możliwość parametryzacji adresu URL jest istotna ze względu oznaczania kreacji przez agencję w celu sprawdzenia skuteczności konwersji ruchu i analizy ilości kliknięć, zamówień, sprzedaży pozyskanych z wybranych kreacji. Do kompetencji agencji performance marketingowej należy również doradztwo w zakresie budowania Landing Page. Warto zatem skorzystać z porad specjalistów również w tej kwestii, gdyż układ  LP ma bezpośredni wpływ na skuteczność konwersji ruchu.Jakich efektów można się więc spodziewać?Wycena stawki CPA powinna również zawierać estymację kliknięć, leadów, zamówień, sprzedaży, aby reklamodawca wiedział, jakich ilości będzie mógł się spodziewać i jak zestawić je z podobnymi wycenami od innych agencji. Wszystkie estymacje ilościowe zależą jednak od atrakcyjności oferty reklamodawcy, tzn. jak konsumenci zareagują na informację handlową/marketingową, która zostanie im wysłana e-mailem, SMS-em czy wyemitowana w Internecie. Agencja, która tworzy treści marketingowe, na pewno może zwiększyć zainteresowanie konsumentów, ale nie jest w stanie zagwarantować wzrostu ilości zamówień lub sprzedaży, gdyż ostateczna decyzja zawsze należy do konsumenta.

Marcin KosteckiEkspert w dziedzinie performance marketingu, ochrony danych osobowych w działaniach marketingowych i komunikacji marketingowej; właściciel agencji ClickQuickNow, która wprowadziła na rynek nowatorską usługę jaką jest zintegrowany performance marketing.

Absolwent Uniwersytetu Warszawskiego na kierunku ekonomia międzynarodowa (praca dyplomowa w języku niemieckim „Outsourcing – narzędzie dla firm w procesie globalizacji”). Doświadczenie zdobywał w polskich i zagranicznych firmach zajmujących się marketingiem bezpośrednim, takich jak: Axel Springer Kontakt Sp. z o.o., Burda Direct Polska Sp. z o.o., Planet49 GmbH.

Działalność w ramach własnego podmiotu rozpoczął w roku 2009, zakładając firmę internetową ClickQuickNow (cqn.pl), która specjalizuje się w zintegrowanym performance marketingu. Agencja jako pierwsza na rynku (zarówno polskim, jak i zagranicznym) umożliwiła łączenie mediów digitalnych w komunikacji z konsumentami na żywo. Marcin Kostecki jest większościowym udziałowcem spółki ClickQuickNow Sp. z o.o. Pełni również funkcję Prezesa Zarządu oraz Administratora Bezpieczeństwa Informacji w spółce.

Dzięki możliwościom, jakie daje spółka ClickQuickNow Sp. z o.o. zaangażował się w działalność fundacyjną. Jest fundatorem fundacji “Mam serce” (mam-serce.org), która pomaga dzieciom, które znalazły się w trudnej sytuacji życiowej – zostały dotknięte ciężką chorobą, walczą o życie, wychowują się w rodzinach bardzo biednych lub domach dziecka.