Najskuteczniejsi i najbardziej etyczni w sprzedaży nagrodzeni!

img_821
Najskuteczniejsi i najbardziej etyczni w sprzedaży nagrodzeni!

 

Etyka może iść w parze z wysokimi wynikami w sprzedaży – udowodnili to laureaci VI edycji konkursu Polish National Sales Awards, którzy zostali nagrodzeni podczas Gali 9 grudnia 2014 w Hotelu InterContinental w Warszawie. W tym roku wręczono także po raz pierwszy nagrodę w kategorii: Dyrektor Sprzedaży Ubezpieczeń, Dyrektor Sprzedaży w Banku, Menedżer Sprzedaży B2B oraz przyznano nagrodę i tytuł SUPER SPRZEDAWCA ROKU. Prof. UW, dr hab. Jacek Męcina Sekretarz Stanu w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej wygłosił przemówienie pt. „Sprzedaż jako warunek rozwoju – uniwersalne kompetencje dla realnej wartości”. Uroczystość prowadzili: Elżbieta Pełka Prezes Zarządu Polish National Sales Awards oraz Jacek Rozenek. Patronatem honorowym tegoroczny konkurs objął Janusz Piechociński, Wicepremier i Minister Gospodarki. 

 

Elżbieta Pełka, Prezes Zarządu Polish National Sales Awards podziękowała uczestnikom i wszystkim interesariuszom oraz zwróciła uwagę na rolę, jaką odgrywa konkurs w kształtowaniu standardów sprzedażowych w naszym kraju.

 

Polish National Sales Awards to obecnie już nie tylko konkurs, to platforma współpracy i wymiany doświadczeń dla wszystkich zaangażowanych w kształtowanie standardów sprzedaży w Polsce. Cieszy mnie, że coraz więcej instytucji i organizacji angażuje się w realizację misji PNSA, jaką jest działanie na rzecz rozwoju przedsiębiorstw poprzez wspieranie działów sprzedaży przy jednoczesnym tworzeniu etosu profesjonalnego sprzedawcy– mówi Elżbieta Pełka. – Serdecznie gratuluję wszystkim laureatom doskonałych wyników sprzedażowych i życzę, aby przełożyły się one na realizację celów zawodowych.

 

W przemówieniu Elżbieta Pełka zwróciła również uwagę, jak ważne jest obecnie nie tylko zdobycie, ale głownie utrzymanie klienta oraz zbudowanie z nim partnerstwa. Podkreśliła również, że najlepsi sprzedawcy nie osiągnęliby tak dobrych wyników i nie byliby nagrodzeni w konkursie,  gdyby nie zarządy firm i polityka etycznego zarządzania sprzedażą. Wprowadzanie dobrych praktyk w przedsiębiorstwach to pozytywny przykład dla innych firm oraz znak naszych czasów, w których coraz bardziej liczy się odpowiedzialność za pracowników, za biznes i jego otoczenie. Prezes PNSA zaznaczyła też, że należy promować taki pozytywny model postępowania i że bardzo pomagają działania prowadzone w ramach platformy Polish National Sales Awards m.in. analizy, raporty, dyskusje w gronie specjalistów, badania rynkowe realizowane wspólnie z MillwardBrown itd. Te aktywności pokazują rynkowi, w jakim kierunku zmierzamy oraz co mamy mu do zaoferowania. 

 

Przewaga rynkowa przedsiębiorstwa może być i jest budowana właśnie na poziomie sprzedaży – podkreśla Elżbieta Pełka. – Błędnym jest myślenie, że sprzedawca nie odgrywa kluczowej roli w organizacji. I błędnym jest myślenie pracownika, że nie jest sprzedawcą i pozostaje bez wpływu na kondycję organizacji.

 

Podczas Gali wręczone zostały nagrody dla najlepszych w sprzedaży w 18 kategoriach. Po raz pierwszy w sześcioletniej tradycji konkursu, na wniosek Elżbiety Pełka Prezes Zarządu PNSA przyznano nagrodę specjalną  Super Sprzedawca dla osoby, która sumarycznie osiągnęła najwyższy wynik ze wszystkich uczestników konkursu. Statuetkę otrzymała Anna Gola z Banku Pocztowego S.A.Laureaci i wyróżnieni oprócz statuetek i dyplomówotrzymali nagrody w postaci szkoleń, ufundowanych przez:  Sandler Training, Franklin Covey, Persona Global, Pasja Grupa Dobrych Trenerów oraz Brian Tracy International. W trzech kategoriach konkursowych spośród finalistów nie wyłoniono laureatów. 

 

Galę uświetnili swą obecnością przedstawiciele rządu i parlamentu: prof. UW dr hab. Jacek Męcina, Sekretarz Stanu w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej, Arkadiusz Bąk, Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Gospodarki, Witold Prandota reprezentujący Marszałeka Województwa Mazowieckiego Adama Struzika, Anna Podniesińska, Właścicielka i Prezes wielu firm w holdingu rodziny Podniesińskich, Prezes  Zarządu Związku Handlu i Usług Konfederacji Lewiatan, Jeremi Mordasewicz, Doradca Zarządu Konfederacji Lewiatan, Andrzej Grzesiewicz, Sekretarz Business Centre Club, prof. Andrzej Blikle oraz reprezentanci organów Polish National Sales Awards, finaliści konkursu i przedstawiciele firm, patroni, sponsorzy i partnerzy PNSA.

 

Projekt PNSA służy pokazaniu najlepszych ludzi sprzedaży i najlepszych praktyk sprzedaży i w tym sensie odwołuje się do wyników i procesów już zrealizowanych, ale jednocześnie – wpleciony w codzienne życie organizacji – jest potężnym motorem motywacji do poprawy już istniejących procesów i przekraczania własnych osiągnięć w stylu, który z dumą można prezentować światu. I to jest najgłębsza misja tego projektu – zmieniać przyszłość. PowiedziałDariusz Świętek, National Sales Director w firmie AVON, która jest Srebrnym Sponsorem VI edycji konkursu Polish National Sales Awards.

 

Na zakończenie Gali na ręce Prezesówfirm uczestniczących w konkursie PNSA wręczono Certyfikaty Etycznego Zarządzania Sprzedażą i Obsługą Klienta.

 

Polish National Sales Awards już od sześciu lat przyznaje nagrody i wyróżnienia dla najlepszych w sprzedaży, przyczyniając się tym samym do kształtowania standardów w tej dziedzinie w naszym kraju. Konkurs wyróżnia unikalna metodologia, umożliwiająca obiektywną ocenę uczestników, zarówno pod względem efektów sprzedażowych, jak i etyki. Uczestnicy, zgłoszeni przez swoją firmę, najpierw wypełniają formularze zgłoszeniowe on-line, oceniane przez zaprzysiężonych członków blisko50-osobowej Komisji Sędziowskiej.Zakwalifikowani do drugiego etapu finaliści przedstawiają indywidualne, 20-minutowe prezentacje. Laureaci wyłaniani są na podstawie liczby zdobytych punków. Nad przebiegiem konkursu czuwa PwC – partner merytoryczny PNSA.

 

Lista laureatów i wyróżnionych:

 

1.      Kategoria: Agent Ubezpieczeniowy

Beata Chlebek/ Aviva Sp. z o.o. – Laureat

Szymon Nabzdyk/ Allianz Polska S. A. – Wyróżnienie

2.      Kategoria: Doradca Klienta z Banku

Michał Trybuś/ Euro Bank S.A. – Wyróżnienie

Katarzyna Szadkowska/ Alior Bank S.A. – Wyróżnienie 

3.      Kategoria: Dyrektor Sprzedaży

Anna Gola/ Bank Pocztowy S.A. – Laureat

Grzegorz Kuwałek/ Coca-Cola HBC Polska Sp. z o.o. – Wyróżnienie

Violetta Wojtynek/ Orange Polska S.A. – Wyróżnienie

4.      Kategoria: Dyrektor Sprzedaży Ubezpieczeń

Janusz Lisowski/ Aviva Sp. z o.o. – Laureat

Teresa Karczewska-Rohde/ Aviva Sp. z o.o. – Wyróżnienie

Zbigniew Rihder/ Allianz Polska S. A. – Wyróżnienie

5.      Kategoria: Innowacje w Dziedzinie Sprzedaży

Paweł Szupiluk/ Orange Polska S.A. – Laureat

Agnieszka Operhalska/ Philips Lighting Poland S.A. – Wyróżnienie

Ksymena Stachowiak/ P4 Sp. z o.o. – Wyróżnienie

6.      Kategoria: Key Account Manager

Ewa Brodowska/ Link 4 S.A. – Laureat

Mariusz Chałupka/ FALCK Medycyna Sp. z o.o. – Wyróżnienie

7.      Kategoria: Menedżer Sprzedaży

Katarzyna Trocha/ Totalizator Sportowy Sp. z o.o. – Laureat

Krzysztof Jabłoński/ Coca-Cola HBC Polska Sp. z o.o. – Wyróżnienie

8.      Kategoria: Menedżer Sprzedaży B2B

Bartosz Olszewski/ Alior Bank S.A. – Wyróżnienie

9.      Kategoria: Menedżer Sprzedaży Bezpośredniej

Grażyna Jakielska/ Avon Cosmetics Polska Sp. z o.o. – Laureat

Joanna Zwolennik/ Avon Cosmetics Polska Sp. z o.o. – Wyróżnienie

Maria Siwczyńska-Musiał/ Avon Cosmetics Polska Sp. z o.o. – Wyróżnienie

10.   Kategoria: Menedżer Zespołu Sprzedaży Ubezpieczeń

Izabela Bartnicka/ Aviva Sp. z o.o. – Laureat

Sebastian Ostas/ Allianz Polska S.A. – Wyróżnienie

11.   Kategoria: Menedżer Zespołu Sprzedaży w Banku

Edyta Sudak/ Euro Bank S.A. – Laureat

Małgorzata Czapska/ Euro Bank S.A. – Wyróżnienie

Wioletta Boś/ Euro Bank S.A. – Wyróżnienie

12.   Kategoria: Przedstawiciel Handlowy

Łukasz Paszkiewicz/ Totalizator Sportowy Sp. z o.o.  – Laureat

Sebastian Długoborski/ Orange Polska S.A.– Wyróżnienie

13.   Kategoria: Sprzedawca Roku – Sprzedaż Bezpośrednia

Arkadiusz Rak/ Alior Bank S.A.– Laureat

Małgorzata Wach/ Avon Cosmetics Polska Sp. z o.o. – Wyróżnienie

14.   Kartegoria: Sprzedawca w Punkcie Sprzedaży

Katarzyna Ozimek/ Totalizator Sportowy Sp. z o.o. – Laureat

Barbara Bąk/ Totalizator Sportowy Sp. z o.o. – Wyróżnienie

15.   Kategoria: Sprzedaż Online

Bartłomiej Lipa/ P4 Sp. z o.o. – Laureat

16.   Kategoria: Trener Sprzedaży

Rafał Tabaczek/ Alior Bank S.A.– Laureat

Marta Przytomska/ Provident Polska S.A.– Wyróżnienie

Dorota Ostrożańska/ Avon Cosmetics Polska Sp. z o.o. – Wyróżnienie

17.   Kategoria: Zespół Sprzedaży

Ewa Małecka/ Polpharma Sp. z o.o. – Laureat

Małgorzata Trendel/ Orange Polska S.A.– Wyróżnienie

Michał Spoczyński/ P4 Sp. z o.o. – Wyróżnienie

18.   Kategoria: Super Sprzedawca

Anna Gola/ Bank Pocztowy S.A.– Zwycięzca

Rafał Tabaczek/ Alior Bank S.A.– Wyróżnienie

Ewa Małecka/ Polpharma S.A.– Wyróżnienie

 

W trzech kategoriach nie wyłoniono zwycięzców

Kategoria: Dyrektor Sprzedaży w Banku

Kategoria: Telesprzedaż

Kategoria: Menedżer ds. Obsługi Klienta

 

 

Kontakt dla mediów:

Aleksandra Molędowska

e-mail: aleksandra.moledowska@epcreatives.pl

kom. 662-231-824

Subscribe to our newsletter

Send me your newsletter (you can unsubscribe at any time).

FreshMail.pl
 

FreshMail.pl
 

FreshMail.pl
 

Subscribe to our newsletter

Send me your newsletter (you can unsubscribe at any time).

FreshMail.pl
 

FreshMail.pl