Lubimy pracować, ale tylko u najlepszych

Średnio tylko połowa pracujących Polaków lubi swoje codzienne zadania. Z przyjemnością zawodowe obowiązki wykonuje natomiast prawie ¾ pracowników zatrudnionych przez firmy, które mogą poszczycić się mianem najlepszego pracodawcy – wynika z badania międzynarodowej firmy doradczej i outsourcingowej Aon Hewitt. 

 
To zatrudnieni w firmach o najlepszym imieniu w dużo większym stopniu niż pozostali uważają, że ich przedsiębiorstwo postrzegane jest w otoczeniu jako dobry pracodawca – twierdzi tak 80% z nich, podczas gdy średnio w Polsce taką opinię wyraża tylko niespełna połowa badanych.

 
Przekonanie o dobrej renomie firmy wśród zatrudnionych u najlepszych pracodawców jest nawet jeszcze większe i wynosi 82% vs. 52% średnio w Polsce.


Tak powszechne przekonanie o wysokiej wartości marki pracodawcy może wynikać z tego, że osoby pracujące u najlepszych bardziej niż inni doceniają to, że wartości firmy są zgodne z tymi, którymi kierują się w życiu prywatnym – uważa tak 67% (średnio w Polsce 44% pracowników).

 
Pracownicy firm o najlepszej renomie częściej też wskazują na to, że u swojego pracodawcy mają możliwości rozwoju (50% vs. 30% średnio w kraju) i wiedzą, które z tych możliwości są dla nich dostępne (odpowiednio 60% vs. 38%). Z pewnością istotne jest również to, że blisko 70% osób pracujących tam ma poczucie samorealizacji w pracy. To aż o prawie 30 pp. więcej, niż wynosi średnia.
 
Wyniki badania „Najlepsi Pracodawcy” wskazują na to, że firmy, które znalazły się wśród najlepszych, bardziej niż inne starają się o to, by ich pracownicy nie tylko z przyjemnością przychodzili do pracy, ale mieli też poczucie jej sensu i istotności dla firmy. Zdają sobie bowiem sprawę z tego, że poprzez budowanie zaangażowania pracowników budują też swój dobry wizerunek wewnątrz i na zewnątrz organizacji. A to pozwala m.in. na łatwiejsze pozyskanie talentów i przyszłych liderów. 
 
– Warto też dodać, że to właśnie spójność marki pracodawcy jest czynnikiem o największym potencjale wzrostu zaangażowania. Poprzez proces budowania transparentnego środowiska pracy, którego podstawą jest określony zestaw wartości oraz dobór pracowników, których osobiste wartości są spójne z wartościami firmy, organizacje mogą w sposób najbardziej skuteczny budować zaangażowanie pracowników – komentuje Katarzyna Derdzińska, menedżer badania „Najlepsi Pracodawcy” w Polsce.

 
Badanie „Najlepsi Pracodawcy” (Best Employers Study) prowadzone jest w Polsce od 2006 roku. W ciągu sześciu lat zostało ono przeprowadzone ponad 500 razy, w blisko 370 organizacjach.

 
W szóstej edycji BNP wzięło udział 112 firm, przebadanych zostało ponad 41 tys. pracowników i 549 przedstawicieli najwyższej kadry zarządzającej. Spośród branż najliczniej reprezentowane były usługi (23%), FMCG (12%) oraz media i reklama (9%). Pod względem wielkości zatrudnienia największą część badanych firm (46%) stanowiły organizacje zatrudniające pomiędzy 50 a 250 osób, 20% zaś to firmy zatrudniające powyżej 1000 pracowników.żródło : Marketing przy kawie

Subscribe to our newsletter

Send me your newsletter (you can unsubscribe at any time).

FreshMail.pl
 

FreshMail.pl
 

FreshMail.pl
 

Subscribe to our newsletter

Send me your newsletter (you can unsubscribe at any time).

FreshMail.pl
 

FreshMail.pl