Lubimy pracować, ale tylko u najlepszych

Średnio tylko połowa pracujących Polaków lubi swoje codzienne zadania. Z przyjemnością zawodowe obowiązki wykonuje natomiast prawie ¾ pracowników zatrudnionych przez firmy, które mogą poszczycić się mianem najlepszego pracodawcy – wynika z badania międzynarodowej firmy doradczej i outsourcingowej Aon Hewitt. 

 
To zatrudnieni w firmach o najlepszym imieniu w dużo większym stopniu niż pozostali uważają, że ich przedsiębiorstwo postrzegane jest w otoczeniu jako dobry pracodawca – twierdzi tak 80% z nich, podczas gdy średnio w Polsce taką opinię wyraża tylko niespełna połowa badanych.

 
Przekonanie o dobrej renomie firmy wśród zatrudnionych u najlepszych pracodawców jest nawet jeszcze większe i wynosi 82% vs. 52% średnio w Polsce.


Tak powszechne przekonanie o wysokiej wartości marki pracodawcy może wynikać z tego, że osoby pracujące u najlepszych bardziej niż inni doceniają to, że wartości firmy są zgodne z tymi, którymi kierują się w życiu prywatnym – uważa tak 67% (średnio w Polsce 44% pracowników).

 
Pracownicy firm o najlepszej renomie częściej też wskazują na to, że u swojego pracodawcy mają możliwości rozwoju (50% vs. 30% średnio w kraju) i wiedzą, które z tych możliwości są dla nich dostępne (odpowiednio 60% vs. 38%). Z pewnością istotne jest również to, że blisko 70% osób pracujących tam ma poczucie samorealizacji w pracy. To aż o prawie 30 pp. więcej, niż wynosi średnia.
 
Wyniki badania „Najlepsi Pracodawcy” wskazują na to, że firmy, które znalazły się wśród najlepszych, bardziej niż inne starają się o to, by ich pracownicy nie tylko z przyjemnością przychodzili do pracy, ale mieli też poczucie jej sensu i istotności dla firmy. Zdają sobie bowiem sprawę z tego, że poprzez budowanie zaangażowania pracowników budują też swój dobry wizerunek wewnątrz i na zewnątrz organizacji. A to pozwala m.in. na łatwiejsze pozyskanie talentów i przyszłych liderów. 
 
– Warto też dodać, że to właśnie spójność marki pracodawcy jest czynnikiem o największym potencjale wzrostu zaangażowania. Poprzez proces budowania transparentnego środowiska pracy, którego podstawą jest określony zestaw wartości oraz dobór pracowników, których osobiste wartości są spójne z wartościami firmy, organizacje mogą w sposób najbardziej skuteczny budować zaangażowanie pracowników – komentuje Katarzyna Derdzińska, menedżer badania „Najlepsi Pracodawcy” w Polsce.

 
Badanie „Najlepsi Pracodawcy” (Best Employers Study) prowadzone jest w Polsce od 2006 roku. W ciągu sześciu lat zostało ono przeprowadzone ponad 500 razy, w blisko 370 organizacjach.

 
W szóstej edycji BNP wzięło udział 112 firm, przebadanych zostało ponad 41 tys. pracowników i 549 przedstawicieli najwyższej kadry zarządzającej. Spośród branż najliczniej reprezentowane były usługi (23%), FMCG (12%) oraz media i reklama (9%). Pod względem wielkości zatrudnienia największą część badanych firm (46%) stanowiły organizacje zatrudniające pomiędzy 50 a 250 osób, 20% zaś to firmy zatrudniające powyżej 1000 pracowników.żródło : Marketing przy kawie