Kiedy potrzebujesz planu?

img_326
Tworzenie strategii wymaga czasu i środków. Wymaga również zaangażowania czasu i energii ludzi najbardziej doświadczonych, którzy otrzymują największe wynagrodzenie w firmie. Zatem, jeśli Twoi ludzie nie zamierzają zaangażować się w planowanie, to radzę Ci zrezygnować z tworzenia planu w ogóle. Złe planowanie, bowiem, jest gorsze niż brak planu.Dlaczego potrzebna jest startegia? Dlaczego poświęcać czas na planowanie? Powodów jest dużo, ale skupmy się na pięciu najbardziej popularnych.1) By wyznaczać cele i priorytety

Potrzebujesz strategii i planu, by wyznaczać kierunek i ustalić priorytety dla podwładnych. To definiowanie sukcesu i planowanie czynności, które mają ten sukces zagwarantować. Strategia pomoże Twoim ludziom w pracy nad ich zadaniami (co mają robić w pierwszej kolejności). Bez jasno zdefiniowanej strategii może się okazać, że czynności, które są fundamentalne dla osiągnięcia sukcesu są traktowane, jako mniej istotne przez Twoich ludzi.2) By praca podwładnych była kompatybilna

Jeśli odkryjesz, że różne działy dążą do różnych celów lub podążają w różnych kierunkach, to potrzebujesz strategii. Gdy już określisz strategiczny kierunek, to możesz  sprawić, by wszystkie działy: sprzedaż, marketing, administracja, produkcja dążyły do osiągnięcia tego samego, pożądanego celu.3) By uprościć proces podejmowania decyzji

Jeśli Twoi menedżerowie mają kłopoty z asertywnością i nie potrafią odmawiać podwładnym, gdy ci składają swoje pomysły, które nie są zgodne z celami firmy, to potrzebujesz strategii i planu. Dlaczego? Ponieważ ten plan zawierać będzie priorytety i czynności niezbędne do odniesienia sukcesu. To sprawi, że podwładni nie będą rozpraszani innymi inicjatywami.4) By dobrze wykorzystywać środki

Wiele firm ma ciężko pracujących pracowników, których dobra praca nie przekłada się na strategiczny sukces. Ich praca nie jest powiązana z priorytetami. Twoja strategia ma odpowiadać na pytanie: „Jak możemy lepiej wykorzystywać środki, którymi dysponujemy, by zmaksymalizować sukces?”5) By komunikować

Wielu liderów posiada tzw. wirtualną strategię w swoich głowach – wiedzą, gdzie ich firma ma zmierzać i jaki są kluczowe czynności, które zapewnią sukces. Niestety, takie strategie, niespisane, nie są komunikowane ludziom, których dotyczą. W rezultacie takiej strategii nie ma.Gdy Twój personel, dostawcy, a nawet klienci znają Twoje cele, to powodujesz, że szanse na odniesienie sukcesu znacznie rosną. Gdy odkryjesz, że potrzebujesz planu, to czas na odegranie roli katalizatora, który spowoduje, że ludzie zaangażują się w realizację planu. Odkryłem, że niewielu szefów naprawdę rozumie swoje role, jako tych, którzy mają ułatwiać zrozumienia Tworzonych przez siebie planów. Ten artykuł poświęcony jest Tobie, jako liderze organizacji i kluczowej roli, jaką odgrywasz w komunikowaniu strategii całej firmie.Michael WilkinsonOryginalny artykuł znajduje się tutaj