Jak wygrywać przemawiając?

img_665
klucz do skutecznego wywierania wpływu w sytuacjach publicznych a nawet do wielkiej kariery. Nie należy się ograniczać wyłącznie do elokwencji – w opinii ekspertów liczy się każdy szczegół i praca nad wieloma aspektami, z których powszechnie wymieniane są mowa ciała i głos. To jednak nie wszystko!

 

Menedżerowie, liderzy projektów, eksperci przekazujący swoją wiedzę, czy rzecznicy prasowi powinni prezentować nie tylko wysoki poziom merytoryczny, ale także wiedzieć, w jaki sposób przekazać innym swoją wizję, strategię, pomysł. Umiejętne zaprezentowanie się i zdolność do ,,porwania tłumów” stanowi ogromny walor – bez względu na branżę, w której się pracuje. Współczesny świat, a szczególnie biznes, z ogromem konkurujących między sobą informacji, wymaga coraz większej troski o jakość przekazu, by przebić się i dotrzeć z tym przekazem do pożądanych osób. Dlatego tak istotne jest posiadanie umiejętności występowania zarówno przed małym audytorium, jak i dużymi grupami, czy oswojenie się z mediami oraz opanowanie techniki występu przed kamerami. Czy można się tego szybko nauczyć?Najważniejszy jest przekaz,,Najważniejsze zadania mówcy to stworzenie fascynującego przekazu, uwolnienie się od tremy, zdobycie sympatii słuchaczy i odblokowanie mowy ciała oraz emocji” – ocenia Adam Namysłowski, trener psychologii zaawansowanej z Centrum Doradztwa i Szkoleń Homo Creatore. – „Opanowanie kilku poziomów skutecznego przemawiania wystarczy by poradzić sobie z każdą trudnością. Co istotne, widoczne efekty można osiągnąć nawet w ciągu 2 dni intensywnej pracy pod okiem trenera. A potem trzeba ćwiczyć, ćwiczyć i jeszcze raz ćwiczyć, by się stale doskonalić.”Skuteczny trening wystąpień publicznych obejmuje zagadnienia, które najkrócej można określić jako: cel i korzyści dla odbiorców, dopasowanie, kontakt i autorytet, mowa ciała i emocje, trema, wizualizacja oraz umiejętność dyskusji z grupą. Te kompetencje powinien posiadać każdy profesjonalny mówca. Pozyskanie tych umiejętności daje wymierne korzyści zarówno na płaszczyźnie zawodowej jak i życiowej, ponieważ public speaking podnosi satysfakcję oraz pewność siebie. To przydaje się nie tylko osobom aspirującym do roli charyzmatycznych liderów, czy polityków, ale równie skutecznie może zadecydować o sile przekonywania i karierze księgowego, czy informatyka.Kariera dla otwartych na wyzwania

Kontakt z mediami, wystąpienia w firmie, przedstawienie propozycji klientowi lub radzie nadzorczej – przykładów sytuacji, w których jesteśmy poddawani ocenie przez grupę nie brakuje. ,,Wiedza, jak sobie wówczas poradzić, to rzadka wartość, która może robić dużą różnicę na rynku pracy, szczególnie w czasach kryzysu” – dodaje Namysłowski z Homo Creatore. – ,,Opanowanie sztuki prezentacji zasadniczo zwiększa szansę na dynamiczny rozwój kariery.”Źródło: www.homocreatore.pl