Jak wygrywać przemawiając?

img_665
klucz do skutecznego wywierania wpływu w sytuacjach publicznych a nawet do wielkiej kariery. Nie należy się ograniczać wyłącznie do elokwencji – w opinii ekspertów liczy się każdy szczegół i praca nad wieloma aspektami, z których powszechnie wymieniane są mowa ciała i głos. To jednak nie wszystko!

 

Menedżerowie, liderzy projektów, eksperci przekazujący swoją wiedzę, czy rzecznicy prasowi powinni prezentować nie tylko wysoki poziom merytoryczny, ale także wiedzieć, w jaki sposób przekazać innym swoją wizję, strategię, pomysł. Umiejętne zaprezentowanie się i zdolność do ,,porwania tłumów” stanowi ogromny walor – bez względu na branżę, w której się pracuje. Współczesny świat, a szczególnie biznes, z ogromem konkurujących między sobą informacji, wymaga coraz większej troski o jakość przekazu, by przebić się i dotrzeć z tym przekazem do pożądanych osób. Dlatego tak istotne jest posiadanie umiejętności występowania zarówno przed małym audytorium, jak i dużymi grupami, czy oswojenie się z mediami oraz opanowanie techniki występu przed kamerami. Czy można się tego szybko nauczyć?Najważniejszy jest przekaz,,Najważniejsze zadania mówcy to stworzenie fascynującego przekazu, uwolnienie się od tremy, zdobycie sympatii słuchaczy i odblokowanie mowy ciała oraz emocji” – ocenia Adam Namysłowski, trener psychologii zaawansowanej z Centrum Doradztwa i Szkoleń Homo Creatore. – „Opanowanie kilku poziomów skutecznego przemawiania wystarczy by poradzić sobie z każdą trudnością. Co istotne, widoczne efekty można osiągnąć nawet w ciągu 2 dni intensywnej pracy pod okiem trenera. A potem trzeba ćwiczyć, ćwiczyć i jeszcze raz ćwiczyć, by się stale doskonalić.”Skuteczny trening wystąpień publicznych obejmuje zagadnienia, które najkrócej można określić jako: cel i korzyści dla odbiorców, dopasowanie, kontakt i autorytet, mowa ciała i emocje, trema, wizualizacja oraz umiejętność dyskusji z grupą. Te kompetencje powinien posiadać każdy profesjonalny mówca. Pozyskanie tych umiejętności daje wymierne korzyści zarówno na płaszczyźnie zawodowej jak i życiowej, ponieważ public speaking podnosi satysfakcję oraz pewność siebie. To przydaje się nie tylko osobom aspirującym do roli charyzmatycznych liderów, czy polityków, ale równie skutecznie może zadecydować o sile przekonywania i karierze księgowego, czy informatyka.Kariera dla otwartych na wyzwania

Kontakt z mediami, wystąpienia w firmie, przedstawienie propozycji klientowi lub radzie nadzorczej – przykładów sytuacji, w których jesteśmy poddawani ocenie przez grupę nie brakuje. ,,Wiedza, jak sobie wówczas poradzić, to rzadka wartość, która może robić dużą różnicę na rynku pracy, szczególnie w czasach kryzysu” – dodaje Namysłowski z Homo Creatore. – ,,Opanowanie sztuki prezentacji zasadniczo zwiększa szansę na dynamiczny rozwój kariery.”Źródło: www.homocreatore.pl

Subscribe to our newsletter

Send me your newsletter (you can unsubscribe at any time).

FreshMail.pl
 

FreshMail.pl
 

FreshMail.pl
 

Subscribe to our newsletter

Send me your newsletter (you can unsubscribe at any time).

FreshMail.pl
 

FreshMail.pl