Jak skrócić czas do zatrudnienia kandydata?

img_340
Czas jest jednym z najważniejszych czynników w rekrutacji. Każdy dzień bez pracownika może spowodować ogromne straty w firmie. Gdy firma nie ma wystarczającej liczby pracowników wpływa to niekorzystnie nie tylko na dział, w którym brakuje pracownika.Jeśli brakuje kluczowego członka zespołu IT, nie oznacza to tylko więcej pracy dla pozostałych, ale może to oznaczać opóźnienia w naprawie sprzętu, a to z kolei może wpłynąć negatywnie na inne działy i brak możliwości wykonywania ich zadań. To prosty przykład, ale pokazuje jak ważny jest każdy element dla działania całej firmie.

 
Bądź gotowy.
To stare powiedzenie, ale prawie zawsze się sprawdza. Jeśli nie zaplanujesz, planujesz zawieść. Skrócenie czasu wymaganego do zatrudnienia oznacza, że jesteś gotów na ruch, gdy pojawi się potrzeba zatrudnienia. Analiza trendów zatrudnienia w firmie i branży jest kluczową częścią etapu planowania. Kiedy sprzedajesz najwięcej? Kiedy kończy się rok finansowy? Odpowiedzi na takie pytania pomogą Ci ustalić, w którym okresie będziesz potrzebował więcej pracowników.
Każdy dzień może mieć duże znaczenie. Upewnij się, że posiadasz listę kandydatów i gdy tylko pojawi się potrzeba, możesz z niej skorzystać. Powinieneś posiadać opis każdego stanowiska w Twoje firmie, od asystenta biurowego do kierownictwa najwyższego szczebla. Warto jest mieć możliwość przygotowania i opublikowania ogłoszenia na wolne stanowisko w ciągu 24 godzin.
 
Inne wydziały mają swoje plany działania w sytuacjach kryzysowych. Dział HR nie powinien być inny. Jeśli nagle stracisz pięciu najlepszych członków zespołu sprzedaży na rzecz konkurencji, co zrobisz?
 
Istnieją trzy rodzaje rotacji w firmach:

 
Duża rotacja

Korzyścią dużej rotacji jest regularna możliwość testowania nowych technik zatrudniania. Rekrutacja jest procesem ciągłym nawet, jeśli aktualnie nie ma wolnych etatów.


Średni poziom rotacji

Stanowiska, które pojawiają się rzadziej, ale dotyczą integralnych części Twojej firmy. Mogą to być menadżerowie średniego szczebla, pozostawiający swoich podwładnych bez osoby, do której mogą raportować lub specjaliści dysponujący unikalną wiedza i doświadczeniem. W tym przypadku, aby skrócić czas istnienia wakatu warto jest posiadać tzw. Listę Talentów, z którymi można nawiązać kontakt w razie potrzeby. Połączenie listy ze ściśle ukierunkowaną kampanią rekrutacyjną online zagwarantują dużą liczbę kandydatów.


Niski poziom rotacji

Dla obsadzenia kluczowych stanowisk w firmie proces powinien być starannie zaplanowany, bowiem mniej ważne jest ich szybkie obsadzanie, natomiast ważniejsze znalezienie właściwej osoby. W przypadku tego typu stanowisk rotacja jest zdecydowanie najmniejsza.

 
Oto kilka metod skrócenia procesu zatrudnienia. Headhunterzy są wynagradzani od efektów pracy i możesz otrzymywać regularne raporty, kto w branży może być dostępny, gdy pojawi się wakat.
Szybki i sprawny proces
Znalezienie kandydatów to jedno, rozmowy kwalifikacyjne i proces podejmowania decyzji to już kolejne zagadnienie. Równie ważne jak to pierwsze.
Przed zaplanowaniem kampanii rekrutacyjnej, upewnij się, że czas odpowiada wszystkim osobom zaangażowanym w proces rekrutacji. Stwórz listę osób, które zostaną w niego zaangażowane na każdym etapie. Upewnij się, że zdają one sobie sprawę z tego, jak ważny jest to proces.
Ustal harmonogram rozmów i staraj się go trzymać. W podjęciu końcowej decyzji będziesz musiał porozumiewać się z ludźmi z wyższego szczebla organizacji. Niestety, często są to osoby bardzo zajęte. Upewnij się, że mają czas.
 
Pracownicy tymczasowi są często ratunkiem dla firmy, więc doceń ich wartość. Zamiast zatrudniania nowego pracownika, który nie jest odpowiedni dla firmy, często lepiej jest zatrudnić pracownika kontraktowego, dopóki nie pojawi się odpowiedni pracownik na stałe. Krótkoterminowo koszty mogą być wyższe, ale nie tak duże jak w przypadku zatrudnienia nieodpowiedniego pracownika.
 
Innym sposobem na szybkie wypełnienie wakatu może być rekrutacja wewnętrzna. Pamiętaj jednak, że przesunięcie pracownika na nowe stanowisko spowoduje jego brak gdzie indziej.
 
Źródło – monsterpolska.pl