Grywalizacja w pracy


Użytkownicy pakietu MS Office dobrze znają „Pana Spinacza” – nudnego, automatycznego pomocnika, który wyskakiwał w najmniej odpowiednim momencie i wymądrzał się na ekranie. Nagle w 2011 roku został ulubieńcem użytkowników i nie chodzi tu tylko o czysto emocjonalne odczucie, ale przede wszystkim o to, że stał się on prawdziwie angażującym i motywującym pomocnikiem, który sprawia, że osoby korzystające z pakietu dużo chętniej doskonalą swoje umiejętności.Co się za tym kryje? Co sprawiło, że pomysł na pomocnika w końcu się sprawdził? Okazuję się, że twórcy „Pana Spinacza” zmienili zasady, na jakich on funkcjonuje i wprowadzili do aplikacji elementy gry.Grywalizacja, której poświęcony jest ten artykuł, to pojęcie które szturmem wkracza ostatnio w różne obszary biznesu. Coraz częściej możemy o nim usłyszeć w kontekście zwiększania efektywności zespołów sprzedażowych, budowania programów szkoleniowych, kreowania marki, czy rozbudowy grupy odbiorców produktu i utrzymania ich lojalności.

Zatem, czym właściwie jest grywalizacja i jak można skorzystać z jej założeń, aby wpłynąć na interesariuszy skupionych wokół naszego biznesu?Grywalizacja to zastosowanie mechanizmów znanych z gier do środowisk nie będących grami, w celu zmiany zachowania uczestników.Różne badania i teorie dotyczące zarządzania pokazują, że sukces firmy w dużej mierze zależy od pracujących w niej osób. W związku z tym kluczowe staje się takie projektowanie systemów i procesów, aby pracownicy byli jak najbardziej zaangażowani i zmotywowani do efektywnej pracy. Zmiany technologiczne i demograficzne ostatnich dekad znacząco wpłynęły na kształt obecnej grupy pracującej i już ponad 25% pracowników stanowi tzw. generacja Y, czyli ludzie urodzeni na początku lat 80-tych. Jest to o tyle istotne, że jest to grupa mająca ogromne znaczenie dla rozwijającego się biznesu, a jednocześnie wciąż najsłabiej poznana pod względem preferencji i zachowań w pracy. Pewne jest to, że są to ludzie dobrze czujący się w świecie Internetu, nowych technologii i gier. Fakt, że bardzo wcześnie zetknęli się ze światem wirtualnym i metaforami gier, sprawia, że implementacja elementów gier w środowisku pracy daje wymierne efekty. Okazuje się, że zabieg ten wpływa pozytywnie nie tylko na najmłodszych pracowników, ale także na całą organizację.Jak więc skorzystać z mechanizmów gier, aby zwiększyć zaangażowanie i motywację pracowników?Trzonem każdej gry jest jej mechanika i statystyki – dane, które kreują całe środowisko. Dzięki nim gracze mogą otrzymywać nagrody, zmieniać swój status, osiągać kolejne poziomy i współzawodniczyć. Oto zestaw 7 elementów charakterystycznych dla gier, które warto rozważyć chcąc zwiększyć zaangażowanie i motywację pracowników. 

ELEMENT GRY PRACA
Szybka informacja zwrotna W każdej grze po wykonaniu określonego zadania natychmiast otrzymujemy informację o tym, jak nam poszło. Dzięki temu możemy szybko się uczyć i dostosowywać. Bardziej wartościowym systemem niż ocena roczna, są systemy pozwalające na częste uzyskiwanie wartościowych informacji o postępach w pracy.
Transparentność W grach mamy możliwość sprawdzenia, jak sobie radzimy na tle innych graczy. Najważniejszym pytaniem, które zadaje sobie każdy pracownik jest pytanie dotyczące postępów i tego, jak sobie radzi w porównaniu do innych. System, w którym każdy może przyjrzeć się swoim wynikom na tle innych osób będzie motywował i wzbudzał zaangażowanie.
Cele krótkoterminowe W ramach poziomu gry mamy kilka zadań lub misji, są to małe cele krótkoterminowe. Firmy często patrzą na swój rozwój poprzez cele długoterminowe, podczas gdy pracownikom potrzebne są też cele krótkoterminowe, aby móc dostrzec swoje postępy.
Publiczne wskaźniki umiejętności W grach każde zadanie lub misja kończy się nie tylko informacją o tym, jak sobie poradziliśmy ale też otrzymaniem jakiegoś gadżetu, dodatkowej broni lub umiejętności. W dłuższym okresie czasu jest to przejście na wyższy poziom gry. Zdobywanie kolejnych umiejętności w krótkim okresie czasu i kolejnych poziomów w długim okresie czasu może być doskonałym systemem motywującym do rozwoju. Kluczowe jest tu, aby nasze osiągnięcia były widoczne też publicznie, wtedy zaspokojona zostanie potrzeba zdobywania szacunku i statusu w grupie.
Wyjaśnienie zasad gry Rzadko się zdarza abyśmy rozpoczynali grę bez żadnych wskazówek lub musieli przeczytać długi manual. Zazwyczaj początkowy etap gry, jest równocześnie krótkim wyjaśnieniem zasad w praktyce. Wydaje się miliony na tworzenie manuali, które mało kto czyta, podczas gdy dużo lepszym rozwiązaniem jest wprowadzenie użytkowników w zasady działania w praktyce. Można to dostrzec w wielu aplikacjach mobilnych, które zaraz po uruchomieniu symulują kilka najistotniejszych czynności.
Współzawodnictwo Gry zaspokajają naszą potrzebę współzawodniczenia i sprawdzania się. Dobrze zaprojektowane mechanizmy współzawodniczenia prowadzą do zwiększonego wysiłku i lepszych efektów.
Działanie w zespole Ludzie lubią pracować w zespołach. Mechanizm działania zespołu chroni jego członków przed opadaniem z sił tych najsłabszych. Praca w zespole wyzwala efekty synergii, pozwala na wymianę wiedzy i doświadczenia.

  Grywalizacja staje się ostatnio pojęciem bardzo popularnym, warto jednak pamiętać, że wszelkie nowinki z zakresu inżynierii zachowań ludzkich niosą ze sobą różne niebezpieczeństwa. Dlatego też wdrażanie elementów grywalizacji musi być dobrze przemyślane i umiejętnie zaprojektowane. Błędy mogą bowiem mieć groźne konsekwencje i prowadzić do wypaczeń w organizacji zamiast do oczekiwanych efektów.…i jeszcze kilka słów wyjaśnienia na temat „Pana Spinacza”:

„Pan Spinacz” przeszedł metamorfozę w roku 2011 i zaistniał jako Ribbon Hero 2. Jest dostępny jako dodatek do pakietu Office, a także jako gra. Dzięki zmianie podejścia do mechanizmu działania pomocnika stał on się bardzo przydatny i bardzo efektywny. W trakcie rozgrywki realizujemy kolejne zadania, zdobywamy umiejętności. Mechanizm realizuje większość wspomnianych wyżej założeń.Autorzy: Zespół Pro.Fill.

http://profill.com.pl/