7 trendów w rekrutacji na 2011

Wszyscy wiemy, że zeszły rok nie był najlepszy na zatrudnianie. Firmy nie chciały zatrudniać, nawet jeśli Ty widziałeś w kandydacie wartościowego pracownika, to strategia firmy była inna – przetrwać na rynku, jak najmniejszym kosztem. Czy 2011 będzie taki sam? Czy pojawią się jakieś „jaskółki” wskazujące poprawę sytuacji? 

 

Oto 7 trendów dotyczących zarządzania i rekrutowania pracowników w 2011 roku.
  • Zastąpienie słabszych pracowników. Trzydzieści siedem procent menedżerów planuje lepiej wykorzystać  swoich najlepszych podwładnych, zastępując nimi tych słabszych. Badania wśród menedżerów amerykańskich wskazały, że 25% z ich podwładnych należy do grupy „A” czyli najbardziej efektywnych, 60 % „B”  – „średniaków” oraz 15% pracowników z oceną „C”, czyli raczej słabych oraz 10% pracowników najsłabszych, czyli „D”.
  • Emfaza na media społecznościowe, by wzmocnić markę firmy, a dokładniej jej pozytywny wizerunek. Badania wskazują, że wiele firm zamierza zatrudnić ekspertów w tej dziedzinie.
  • Wiele firm w trakcie 2010 roku było zmuszonych zwolnić wielu pracowników. Część z firm zamierza ponownie zatrudnić wcześniej zwolnionych , lub zrobiła to już na początku 2011. 
  • Elastyczne formy zatrudnienia. Firmy zamierzają wprowadzić inne, bardziej elastyczne formy zatrudnienia pracowników w celu polepszenia równowagi pomiędzy życiem zawodowym a prywatnym, co wpłynie znacząco na wydajność pracy. W tym obszarze notuje się znaczącą poprawę w porównaniu z rokiem 2010.
  • Cięcia w dodatkowych korzyściach. Pomimo, że wiele firm wychodzi powoli z kryzysu, to jednak decyduje się ograniczać dodatkowe przywileje i korzyści pracowników. Takie działania planuje podjąć 32 % pracodawców. 
  • Zatrudnianie ludzi z uprawnieniami emerytalnymi. Firmy doceniają kapitał intelektualny doświadczonych, starszych pracowników. Ponad 20% firm zamierza oferować swoim podwładnym, którzy zbliżają się do wieku emerytalnego nowe, atrakcyjne formy zatrudnienia.
  • Zatrudnianie freelancerów na kontrakt. Pracodawcy chcą nadal być ostrożni odnośnie liczby pełnoetatowych pracowników. Trzy na dziesięć firm rozważa zatrudnienie „wolnych strzelców” w 2011 w porównaniu z niecałymi 20% w roku 2010.
Jakie trendy zauważyliście w tym roku? Czy są to nurty pozytywne, czy też wzbudzają Wasz niepokój?


Jeb Brooks jest vice Prezesem  The Brooks Group,  jednej z najlepszych na świecie firm zajmujących się szkoleniami w sprzedaży według Selling Power Magazine. Ekspert w dziedzinie zarządzania procesami sprzedaży, publicysta m.in.  Wall Street Journal, członek Global Sales Council, autor licznych artykułów i książek w tym “Perfect Phrases for the Sales Call” i “High IMPACT Selling”,  twórca bloga na portal www.thebrooksgroup.com . Kontakt do Autora + 1 (336) 282-6303 or jeb@thebrooksgroup.com