7 trendów w rekrutacji na 2011

Wszyscy wiemy, że zeszły rok nie był najlepszy na zatrudnianie. Firmy nie chciały zatrudniać, nawet jeśli Ty widziałeś w kandydacie wartościowego pracownika, to strategia firmy była inna – przetrwać na rynku, jak najmniejszym kosztem. Czy 2011 będzie taki sam? Czy pojawią się jakieś „jaskółki” wskazujące poprawę sytuacji? 

 

Oto 7 trendów dotyczących zarządzania i rekrutowania pracowników w 2011 roku.
  • Zastąpienie słabszych pracowników. Trzydzieści siedem procent menedżerów planuje lepiej wykorzystać  swoich najlepszych podwładnych, zastępując nimi tych słabszych. Badania wśród menedżerów amerykańskich wskazały, że 25% z ich podwładnych należy do grupy „A” czyli najbardziej efektywnych, 60 % „B”  – „średniaków” oraz 15% pracowników z oceną „C”, czyli raczej słabych oraz 10% pracowników najsłabszych, czyli „D”.
  • Emfaza na media społecznościowe, by wzmocnić markę firmy, a dokładniej jej pozytywny wizerunek. Badania wskazują, że wiele firm zamierza zatrudnić ekspertów w tej dziedzinie.
  • Wiele firm w trakcie 2010 roku było zmuszonych zwolnić wielu pracowników. Część z firm zamierza ponownie zatrudnić wcześniej zwolnionych , lub zrobiła to już na początku 2011. 
  • Elastyczne formy zatrudnienia. Firmy zamierzają wprowadzić inne, bardziej elastyczne formy zatrudnienia pracowników w celu polepszenia równowagi pomiędzy życiem zawodowym a prywatnym, co wpłynie znacząco na wydajność pracy. W tym obszarze notuje się znaczącą poprawę w porównaniu z rokiem 2010.
  • Cięcia w dodatkowych korzyściach. Pomimo, że wiele firm wychodzi powoli z kryzysu, to jednak decyduje się ograniczać dodatkowe przywileje i korzyści pracowników. Takie działania planuje podjąć 32 % pracodawców. 
  • Zatrudnianie ludzi z uprawnieniami emerytalnymi. Firmy doceniają kapitał intelektualny doświadczonych, starszych pracowników. Ponad 20% firm zamierza oferować swoim podwładnym, którzy zbliżają się do wieku emerytalnego nowe, atrakcyjne formy zatrudnienia.
  • Zatrudnianie freelancerów na kontrakt. Pracodawcy chcą nadal być ostrożni odnośnie liczby pełnoetatowych pracowników. Trzy na dziesięć firm rozważa zatrudnienie „wolnych strzelców” w 2011 w porównaniu z niecałymi 20% w roku 2010.
Jakie trendy zauważyliście w tym roku? Czy są to nurty pozytywne, czy też wzbudzają Wasz niepokój?


Jeb Brooks jest vice Prezesem  The Brooks Group,  jednej z najlepszych na świecie firm zajmujących się szkoleniami w sprzedaży według Selling Power Magazine. Ekspert w dziedzinie zarządzania procesami sprzedaży, publicysta m.in.  Wall Street Journal, członek Global Sales Council, autor licznych artykułów i książek w tym “Perfect Phrases for the Sales Call” i “High IMPACT Selling”,  twórca bloga na portal www.thebrooksgroup.com . Kontakt do Autora + 1 (336) 282-6303 or jeb@thebrooksgroup.com

Subscribe to our newsletter

Send me your newsletter (you can unsubscribe at any time).

FreshMail.pl
 

FreshMail.pl
 

FreshMail.pl
 

Subscribe to our newsletter

Send me your newsletter (you can unsubscribe at any time).

FreshMail.pl
 

FreshMail.pl