Wykorzystanie wiedzy menedżera w praktyce

Każdego roku firmy w naszym kraju wydają dużo pieniędzy na szkolenia, treningi i konsulting dla kadry menedżerskiej. Podobna sytuacja występuje w przypadku  podwładnych menedżerów. Każda grupa zawodowa jest objęta wybraną formą kształcenia. Na rynku wydawnictw, w postaci książek, audiobooków  czy e-booków, pojawia się kilka pozycji miesięcznie związanych z prowadzeniem biznesu.Mimo tego, przeciętny menedżer nie potrafi uzyskanej w ten sposób wiedzy spożytkować. Większość szkoleń nie zmienia nic w postępowaniu menedżerów, podobnie większość rad konsultantów nie jest wdrażana. Powyższe fakty sugerują, że mimo wysiłków organizacyjnych i finansowych związanych ze zdobywaniem informacji i wiedzy, wiedza ta na niewiele się zdaje.Zatem wiele firm wydaje czasami duże środki na gromadzenie wiedzy w różnej formie, nie potrafi  jednak zamienić tej wiedzy na konkretne działanie. To, co widać, to różnica pomiędzy świadomością tego, co należy zrobić a zrobieniem tego. Z mojego doświadczenia wynika, że w działach sprzedaży, obsługi klienta (ale nie tylko) wiele nowych, sprawdzonych gdzie indziej technik i metod zarządzania jest ogólnie znanych, ale nie jest wdrożonych do praktycznego wykorzystania. Dlaczego zatem, tak wiele organizacji dba o pozyskanie wiedzy, ale nie pilnuje jej wykorzystania? Wpływ na to może mieć wiele czynników, wymienię kilka które uważam za kluczowe.Sponsor projektów szkoleniowych i konsultingowych nie ponosi odpowiedzialności za ich wdrożenie, działy szkoleniowe w firmie „trzepią” swoje programy, są rozliczane tylko z ilości i z ankiet poszkoleniowych. Główny miernik to czy szkolenie się podobało. Jeśli się podobało to dobrze. Co uczestnik wyniósł ze szkolenia (z reguły długopis) jest już na dalszym planie, a co i kiedy wdroży i jak to będzie monitorowane schodzi na plan dalszy.Wielu odpowiedzialnych decydentów, menedżerów może wydać się zdziwionych faktem, że podwładni nauczyli się traktować słowo na równi z działaniem. W naszych firmach, gdzie głównym zajęciem jest bieganie ze spotkania na spotkanie, szkolenie, prezentacje, pada wiele słów. Rzadko jednak ocenia się, co należy zrobić żeby rozwiązać dany problem i jak to skutecznie wdrożyć. Oznacza to, że  nikt nie sprawdza, czy to, co powiedziano, zostaje wdrożone. Planowanie, spotkania, raporty są uznawane za działanie ( a nie ma to żadnego wpływu  na to co robi firma).Czasami wierzymy w to, że menedżerowie dużo szkolą,  prezentują, mówią, analizują, a działanie należy już do podwładnych.Mierzymy w organizacji nie to co trzeba, a przecież wiemy że podwładni (my też) poświęcamy więcej uwagi tym działaniom, które podlegają pomiarowi. Pomiar tylko wyników a nie elementów procesu dojścia do nich może zakłócać obraz całości. Wyniki mierzone przy pomocy tylko indywidualnych miar, nie biorą pod uwagę całej kultury organizacyjnej – zadaj sobie pytanie, jak twój sposób komunikacji z podwładnym wpływa na jego wyniki (jeżeli nie ma wpływu, to może jesteś zbędny?)Pomijamy często efekt planowanego rozwoju podwładnych, dobry plan to nic innego jak rozpoznanie potrzeb rozwojowych, wsparcie każdego etapu i rozliczenie z nabytych i WDROŻONYCH umiejętności. Nie wolno tego ukrywać, osoba która nabywała na szkoleniu umiejętności, sprawdziliśmy że tak jest faktycznie, jeżeli w uzgodnionym wcześniej procesie ich nie wdroży, i jest to mierzalne oraz monitorowane, NIE POWINNA uczestniczyć w żadnym kolejnym etapie, firmowego wsparcia edukacyjnego.

Tylko taki model spowoduje że niemałe środki finansowe, czas podwładnego i inne zasoby firmy nie zostaną zmarnowane.Czy łatwo to przeprowadzić? To zależy. Pamiętajmy też o czasie – “nigdy nie mamy czasu zrobić coś dobrze, zawsze jednak musimy mieć czas, aby zrobić to jeszcze raz”. Czy Tobie, Twojemu podwładnemu i Twojej firmie to się opłaca?Lech DworaczyńskiLech Dworaczyński – przedsiębiorca, inwestor, udziałowiec i członek zarządów firm, wybitny trener, coach oraz doradca biznesowy. Od wielu lat nadal na pierwszej linii zarządzania sprzedażą! Nasz ekspert i opiekun merytoryczny portalu.www.dworaczynski.pl