Wykorzystanie wiedzy menedżera w praktyce

Każdego roku firmy w naszym kraju wydają dużo pieniędzy na szkolenia, treningi i konsulting dla kadry menedżerskiej. Podobna sytuacja występuje w przypadku  podwładnych menedżerów. Każda grupa zawodowa jest objęta wybraną formą kształcenia. Na rynku wydawnictw, w postaci książek, audiobooków  czy e-booków, pojawia się kilka pozycji miesięcznie związanych z prowadzeniem biznesu.Mimo tego, przeciętny menedżer nie potrafi uzyskanej w ten sposób wiedzy spożytkować. Większość szkoleń nie zmienia nic w postępowaniu menedżerów, podobnie większość rad konsultantów nie jest wdrażana. Powyższe fakty sugerują, że mimo wysiłków organizacyjnych i finansowych związanych ze zdobywaniem informacji i wiedzy, wiedza ta na niewiele się zdaje.Zatem wiele firm wydaje czasami duże środki na gromadzenie wiedzy w różnej formie, nie potrafi  jednak zamienić tej wiedzy na konkretne działanie. To, co widać, to różnica pomiędzy świadomością tego, co należy zrobić a zrobieniem tego. Z mojego doświadczenia wynika, że w działach sprzedaży, obsługi klienta (ale nie tylko) wiele nowych, sprawdzonych gdzie indziej technik i metod zarządzania jest ogólnie znanych, ale nie jest wdrożonych do praktycznego wykorzystania. Dlaczego zatem, tak wiele organizacji dba o pozyskanie wiedzy, ale nie pilnuje jej wykorzystania? Wpływ na to może mieć wiele czynników, wymienię kilka które uważam za kluczowe.Sponsor projektów szkoleniowych i konsultingowych nie ponosi odpowiedzialności za ich wdrożenie, działy szkoleniowe w firmie „trzepią” swoje programy, są rozliczane tylko z ilości i z ankiet poszkoleniowych. Główny miernik to czy szkolenie się podobało. Jeśli się podobało to dobrze. Co uczestnik wyniósł ze szkolenia (z reguły długopis) jest już na dalszym planie, a co i kiedy wdroży i jak to będzie monitorowane schodzi na plan dalszy.Wielu odpowiedzialnych decydentów, menedżerów może wydać się zdziwionych faktem, że podwładni nauczyli się traktować słowo na równi z działaniem. W naszych firmach, gdzie głównym zajęciem jest bieganie ze spotkania na spotkanie, szkolenie, prezentacje, pada wiele słów. Rzadko jednak ocenia się, co należy zrobić żeby rozwiązać dany problem i jak to skutecznie wdrożyć. Oznacza to, że  nikt nie sprawdza, czy to, co powiedziano, zostaje wdrożone. Planowanie, spotkania, raporty są uznawane za działanie ( a nie ma to żadnego wpływu  na to co robi firma).Czasami wierzymy w to, że menedżerowie dużo szkolą,  prezentują, mówią, analizują, a działanie należy już do podwładnych.Mierzymy w organizacji nie to co trzeba, a przecież wiemy że podwładni (my też) poświęcamy więcej uwagi tym działaniom, które podlegają pomiarowi. Pomiar tylko wyników a nie elementów procesu dojścia do nich może zakłócać obraz całości. Wyniki mierzone przy pomocy tylko indywidualnych miar, nie biorą pod uwagę całej kultury organizacyjnej – zadaj sobie pytanie, jak twój sposób komunikacji z podwładnym wpływa na jego wyniki (jeżeli nie ma wpływu, to może jesteś zbędny?)Pomijamy często efekt planowanego rozwoju podwładnych, dobry plan to nic innego jak rozpoznanie potrzeb rozwojowych, wsparcie każdego etapu i rozliczenie z nabytych i WDROŻONYCH umiejętności. Nie wolno tego ukrywać, osoba która nabywała na szkoleniu umiejętności, sprawdziliśmy że tak jest faktycznie, jeżeli w uzgodnionym wcześniej procesie ich nie wdroży, i jest to mierzalne oraz monitorowane, NIE POWINNA uczestniczyć w żadnym kolejnym etapie, firmowego wsparcia edukacyjnego.

Tylko taki model spowoduje że niemałe środki finansowe, czas podwładnego i inne zasoby firmy nie zostaną zmarnowane.Czy łatwo to przeprowadzić? To zależy. Pamiętajmy też o czasie – “nigdy nie mamy czasu zrobić coś dobrze, zawsze jednak musimy mieć czas, aby zrobić to jeszcze raz”. Czy Tobie, Twojemu podwładnemu i Twojej firmie to się opłaca?Lech DworaczyńskiLech Dworaczyński – przedsiębiorca, inwestor, udziałowiec i członek zarządów firm, wybitny trener, coach oraz doradca biznesowy. Od wielu lat nadal na pierwszej linii zarządzania sprzedażą! Nasz ekspert i opiekun merytoryczny portalu.www.dworaczynski.pl

Subscribe to our newsletter

Send me your newsletter (you can unsubscribe at any time).

FreshMail.pl
 

FreshMail.pl
 

FreshMail.pl
 

Subscribe to our newsletter

Send me your newsletter (you can unsubscribe at any time).

FreshMail.pl
 

FreshMail.pl