Wielcy menedżerowie to wielcy pionierzy

Wielcy liderzy i przedsiębiorcy nie zadowalają się jedynie utrzymaniem status quo. Szukają nowych szans i możliwości, by zrobić różnicę. Peter Drucker powiedział: „Wyniki osiąga się poprzez wykorzystywanie możliwości i szans, a nie przez rozwiązywanie problemów.”Jedyne, na co możemy liczyć rozwiązując problemy, to przywrócenie normalności. To pierwsza różnica pomiędzy liderem a menedżerem. Liderzy przewodzą. Idą pierwsi. To oni zaczynają „wyprawę” po sprzedaż. Szukają nowego, czasami niebezpiecznego i nieprzewidywalnego terytorium.Menedżerowie natomiast, utrzymują obecny porządek. Organizują i utrzymują niezbędne procesy. Liderzy, jako pionierzy próbują odwrócić upadający lub niskodochodowy biznes w coś wartościowego, chcą zacząć coś nowego i radykalnego. Chcą rozwijać oryginalne produkty lub usługi, rewolucjonizować istniejące procesy. Chcą mobilizować innych w obliczu inercji i oporu. Być może nie zmienią świata, ale powodowani pasją, chcą by ich działania przyniosły realną różnicę.Oto dobre sposoby by zacząć być liderem!1. Traktuj każdy projekt, niezależnie jak ważny i duży jest, jako przygodę, nieodkryty ląd. Jeśli liderzy chcą inspirować to, co najlepsze w ludziach, to muszą szukać możliwości, które tych ludzi „podpalą” do działania. Muszą wykorzystywać ich potencjał, tak by podwładni nie bali się trudnych zadań.2. Kwestionuj status quo i konfrontuj się z nieskutecznymi „świętymi krowami”. Pewne reguły są krytyczne dla sukcesu firmy, ale wiele działań opiera się na jednej: „Zawsze tak robiliśmy”. Liderzy, obserwują pracę podwładnych i zadają pytanie: „Czy można to zrobić lepiej?”3. Opieraj się na mądrości podwładnych, szukaj u nich pomysłów. Wiele razy ludzie, którzy robią coś latami, wypracowują optymalne procesy, ale nikt nigdy nie pofatygował się, by poprosić ich o opinie!4. Zapomnij o zasadzie: „Jeślli  nie jest zepsute, to nie naprawiaj.” Może i działa dobrze, ale czy może działać lepiej?  Głupie pytania są tolerowane, zwłaszcza w przypadku zupełnie nowych zadań. Takie działanie prowadzi do odkrywania potrzeb ulepszenia czegoś nowego, świeżego podejścia, które skutkować będzie większą efektywnością.5. Deleguj swoim najlepszym ludziom szanse i możliwości, a nie problemy. Oczywiście z problemami trzeba sobie radzić, ale jak już wspomniałam, to szanse są gwarantem rozwoju. Rozwiązywanie problemów zapobiega niszczeniu.Czy jesteście pionierami? Oto kilka dodatkowych pytań sprawdzających:1. Pomyśl o sytuacji, gdy ty lub lider, którego znasz zakwestionował rzeczywistość i rzucił wyzwanie „świętym krowom”. Co się wtedy stało?2. Kiedy ostatnio zmusiłeś się do przekraczania własnych granic, by osiągnąć coś nadzwyczajnego? Czym ryzykowałeś? Co zyskałeś? Jakie podjąłeś działania, by stworzyć klimat dla zmiany i zachęcenia innych do podjęcia ryzyka?

Marcia Zidle

Źródło oryginalnego tekstu Marcii