Tworzenie budżetu szkoleniowego, cz. II Coaching

img_312
Szkolenia sprzedażowe dla Twoich podwładnych powinny być obowiązkowe niezależnie od stażu pracy i doświadczenia pracownika. Konfrontacja wiedzy i praktyki, intuicyjnie wypracowanych metod własnych, z tymi polecanymi przez specjalistów, z pewnością zwiększy skuteczność i podniesie wyniki pracy podwładnych.

 

Szkolenie będzie opłacalne tylko wtedy, gdy uczestnictwo w nim będzie szło w parze z aspiracjami i zaangażowaniem podwładnych. Aby mieć pewność, że tak będzie, przy planowaniu budżetu należy założyć, kto (jaka grupa) tego szkolenia potrzebuje najbardziej. Tutaj potrzebna jest dokładna analiza potrzeb szkoleniowych i możliwych do osiągnięcia zysków.
Planując budżet szkoleniowy i rozwój swoich pracowników warto pomyśleć o coachingu. Ta doskonała metoda, by sprawdzić i utrwalić wiedzę. Wsparcie trenera przy właściwym wdrażaniu wiedzy jest jednym z najskuteczniejszych rozwiązań szkoleniowych. Nawet jeśli sam na co dzień jesteś trenerem, to warto przeznaczyć odpowiednie środki w budżecie na trenera zewnętrznego. Ma to wiele zalet. 

 
  • Po pierwsze trener zewnętrzny dostrzeże więcej niż Ty i trafniej określi stopień przyswojonej wiedzy, a niekiedy nawet braki i potrzeby szkoleniowe. 
  • Po drugie trener zewnętrzny zachowa niezbędny obiektywizm podczas ewentualnych ocen pracowników pod kątem przyswojenia wiedzy.
  • Zanim jednak zapłacisz takiemu trenerowi, musisz mieć pewność, że wybrałeś odpowiedniego eksperta, który dostosował swoje metody szkoleniowe do specyfiki Twojego biznesu. Co więcej, bardzo istotne z Twojego punktu widzenia, jest staż trenerski eksperta.
 
Korzyści płynące z rozwoju sprzedawców wpływają na rozwój całej firmy nie tylko samego działu sprzedaży. Wzrost zaangażowania, lojalność oraz motywacja pracowników wpływa na wizerunek przedsiębiorstwa ale przede wszystkim przekłada się na konkretne wyniki sprzedażowe.

Planując budżet szkoleniowy musisz myśleć  w równym stopniu o firmie jako całości ale również o swoich ludziach. Pamiętaj, że jakość pracy świadczona przez Twój Zespół będzie świadczyła o Tobie, jako menedżerze.

 
D.D.