Tworzenie budżetu szkoleniowego, cz.I Planowanie.

img_312
Pogląd, że ludzie są największym potencjałem firmy, funkcjonuje w większości nowoczesnych organizacji i ma się w dalszym ciągu bardzo dobrze.Znany amerykański menadżer przemysłu samochodowego Lee Iacocca stwierdził, że najważniejsze w biznesie to: ludzie, produkt i zysk. Jednak bez tego pierwszego, pozostałe dwa nie są wiele warte. Inny Amerykanin, dziennikarz internetowy Thomas Peters,  uważa, że menedżerowie, niestety dużo większą uwagę przywiązują do pieniędzy niż do swoich podwładnych, a decyzje o szkoleniach są zbyt często bagatelizowane i odkładane. 

 

Przewaga konkurencyjna firmy musi opierać się na doskonaleniu produktów i usług , ale przede wszystkim powinna się opierać na doskonaleniu kadry. 

 
Podnoszenie kompetencji zawodowych pracowników, czyli ich wiedzy, umiejętności i postaw, leży w obszarze odpowiedzialności za zespół sprzedaży. Rozwój ten niezaprzeczalnie wpływa na efektywność pracy, na wielkość sprzedaży, a w konsekwencji na zyski firmy. 

 
Podejmowanie decyzji dotyczących szkoleń jest ściśle związane z koniecznością identyfikacji potrzeb leżących po stronie samego podwładnego, ale również całej firmy. Zgodnie z założeniami strategii organizacji oraz jej celów określa się profil i kompetencje pracowników, którzy będą stanowić elitę sprzedaży firmy, a swoją wiedzą i umiejętnościami będą kreować markę sprzedawanych przez siebie produktów oraz usług. 
 
 Zarządzanie rozwojem pracowników składa się z trzech etapów:
Planowania 
Realizacji
Oceny


Z wyżej wymienionych etapów najbardziej wymagającym jest etap planowania szkoleń. Składa się na niego kilka części takich jak: 
identyfikowanie potrzeb szkoleniowych w kontekście celów firmy, 
określenie celów projektu 
planowanie procesu szkoleniowego. 


Szkolenie podwładnych to złożony proces. Składa się ze:
  • szkoleń wstępnych, przygotowujących do pracy w firmie czy na określonym stanowisku,
  • szkoleń z podstawowych umiejętności związanych z procesem sprzedaży,czyli techniki sprzedaży, obsługa klienta, telemarketing, negocjacje oraz ich zaawansowane moduły),
  • szkoleń usprawniających pracę i jej  warsztat (zarządzanie czasem pracy, szkolenia z systemów informatycznych, aplikacji sprzedażowych, itp.)
  • szkoleń służących rozwojowi osobistemu, czyli z tzw. umiejętności miękkich (komunikacja, asertywność, zarządzanie stresem, itp.)
Aby dobrze określić nakłady finansowe na ten cel, należy przede wszystkim zdefiniować :

 
– potrzeby pracowników – menedżer powinien określić jakich kompetencji wymaga lub będzie wymagał,
– określić grupę docelową – zdecydować kogo przeszkolić w danym zakresie,
– przyjrzeć się  formom i metodom doskonalenia kadr – jaka forma szkolenia będzie najskuteczniejsza. 


Takie kompleksowe podejście zapewni planującym szkolenia trafność w podejmowaniu decyzji.
 
D.D.

Subscribe to our newsletter

Send me your newsletter (you can unsubscribe at any time).

FreshMail.pl
 

FreshMail.pl
 

FreshMail.pl
 

Subscribe to our newsletter

Send me your newsletter (you can unsubscribe at any time).

FreshMail.pl
 

FreshMail.pl