Techniki zarządzania konfliktem

img_298
Konflikty na różnych szczeblach w strukturze działu sprzedaży oraz całej firmy były, są i będą. Umiejętne nimi zarządzanie jest kluczowe z punktu widzenia skuteczności sprzedaży. Dbanie o  poprawne relacje pomiędzy sprzedawcami a menedżerami oraz pomiędzy samymi menedżerami to domena dyrektorów regionalnych, ale również ich szefów.Nierozwiązane lub niedostrzeżone konflikty będą tylko pogarszały sytuację, co może skutkować poważnymi konsekwencjami dla całego działu włączając w to całkowity paraliż sprzedaży.


Konflikt a spójność zespołu
Dlaczego zarządzanie konfliktem jest takie ważne? Ponieważ redukuje ryzyko powstania chaosu w dziale, który miałby przemożny wpływ na efektywność całej grupy i jej spójność. Dobry menedżer powinien odpowiednio wcześniej rozpoznawać potencjalne konflikty i reagować na nie niezwłocznie, zanim przerodzą się w coś poważniejszego.  


Co może zrobić menedżer w obliczu konfliktu w swoim zespole? 
 • Po pierwsze, czego nie powinien robić: Nigdy nie powinien opowiadać się po żadnej ze stron! Menedżer powinien być przykładem obiektywizmu i powinien traktować wszystkich swoich podwładnych jednakowo. 
 
 • Menedżer musi jasno sprecyzować (już na etapie rekrutacji ewentualnie wdrażania nowych podwładnych) dla jakich zachowań nie ma akceptacji w firmie i dziale, czyli wyznaczyć standardy zachowań etycznych i nieetycznych.

   
 • Relacje pomiędzy członkami zespołu powinny być stale monitorowane. Wszelkie napięcia i drobne nieporozumienia muszą być wyjaśniane na bieżąco zanim przerodzą się w poważny konflikt.

   
 • Muszą zostać wdrożone i opublikowane formalne procedury związane z rozwiązywaniem konfliktów np. odpowiednie regulaminy lub polityka firmy.

   
 • Ostatecznie, menedżer powinien zastosować czynności dyscyplinujące podwładnych ze zwolnieniem włącznie ( w tym wypadku menedżer musi być absolutnie pewien, kto jest winowajcą w tym konflikcie).
Konflikt może być również stymulatorem rozwoju, ale w zdecydowanej większości to zagrożenie dla Twojej struktury sprzedażowej, dlatego tak istotna jest znajomość technik zarządzania konfliktem.


D.D.

Subscribe to our newsletter

Send me your newsletter (you can unsubscribe at any time).

FreshMail.pl
 

FreshMail.pl
 

FreshMail.pl
 

Subscribe to our newsletter

Send me your newsletter (you can unsubscribe at any time).

FreshMail.pl
 

FreshMail.pl