Ogólne uwagi do oceny członków zespołu sprzedażowego

img_254
W korespondencji z menedżerami sprzedaży nadal bardzo mocno przewija się temat oceny podwładnych w zespole. Widzę że to zagadnienie budzi wiele emocji, co prowokuje mnie do zwrócenia uwagi na ogólny aspekt oceniania. Pominę tutaj kryteria oceny sprzedawców /o czym pisałem wcześniej/, skupienie się na podkreśleniu znaczenia procesu ocen w zespole.

 

Podwładnych ocenia się aby :
– widzieć, komu należy pomóc i w jakim zakresie,
– móc skorzystać z doświadczenia innych,
– wiedzieć , komu i za co wyrazić uznanie, 
– skutecznie rozwijać swoje umiejętności zarządzania,
– udzielić poparcia dla samodzielnego myślenia i działania,
– aby potwierdzić partnerskie stosunki między menedżerem a podwładnym,
– ustanowić standardy dla każdej ocenianej osoby,
– określić na jakim etapie ścieżki zawodowej znajduje się podwładny,
– sprawiedliwie ich wynagradzać, awansować,
– zagwarantować podwładnym ,że talenty i ciężka praca zostaną zauważone i docenione,

 
Podwładnych sprzedawców ocenia się :
– nie rzadziej niż raz w roku / ocena ogólna, nie tylko wyników bieżących/,
– na podstawie systematycznej obserwacji zachowań biznesowych i dokonań w danym okresie,
– podczas oceny poruszamy tylko te obszary, które wcześniej były już obiektem ocen okresowych,
– na podstawie arkusza ocen, który zawiera rzetelne kryteria , dopasowane do stanowiska i zadań,
– przy zachowaniu pełnej szczerości, z prawem podwładnego do wypowiedzi zwrotnej / co do akceptacji treści/,
– w odniesieniu do wyznaczonych celów podwładnego na dany okres,
– w swobodnej atmosferze, podczas szczerej wymiany poglądów,
– bez przenoszenia na podwładnego bezsensownego wytłumaczenia , własnych/ przełożonego/wskaźników osiągnięć,
– bez manipulowania danymi, ocenami cząstkowymi, co jest dowodem niekompetencji zawodowej menedżera,
– po zapoznaniu się jego samooceną, który to dokument jest wręczany podwładnemu kilka dni wcześniej, aby mógł się rzetelnie przygotować.

 
Podwładnym zapewnia się prawo do :
– oceny i wyrażenia opinii o współpracy z przełożonym menedżerem,
-oceny dokonywanej tylko przez bezpośredniego menedżera / a nie osoby trzecie/,
-bezstronnej oceny / mimo np. możliwej antypatii do podwładnego/,
-obrony swojego stanowiska i jego zapisania w arkuszu oceny,

 
Pamiętajmy, my menedżerowie oceniając naszych podwładnych, oceniamy także samego siebie. Dlatego traktujmy ten proces z należytą uwagą i starannością. Tutaj nie ma miejsca na brak profesjonalizmu. Budujemy swój autorytet latami a możemy go stracić w ułamku sekundy. Bądźmy przygotowani i skupieni, taka postawa  należy się naszym podwładnym.
Lech Dworaczyński

Subscribe to our newsletter

Send me your newsletter (you can unsubscribe at any time).

FreshMail.pl
 

FreshMail.pl
 

FreshMail.pl
 

Subscribe to our newsletter

Send me your newsletter (you can unsubscribe at any time).

FreshMail.pl
 

FreshMail.pl