Niemoc decyzyjna-jak sobie z nią radzić?

img_253
W bieżącej działalności firmy, nic tak skutecznie nie dezorganizuje jej pracy, jak niemoc decyzyjna. Bardzo wielu menedżerów  różnych firm, zna ze swoich doświadczeń zawodowych, skargi podwładnych na brak umiejętności podejmowania decyzji przez przełożonych. W mojej karierze zawodowej poznałem niewielu szefów, którzy nie mieli z tym problemu.

 

Jeżeli to zjawisko jest tak częste, powstaje pytanie, dlaczego menedżerowie mają takie trudności z podejmowaniem na bieżąco, terminowych i trafnych decyzji biznesowych ? 

 
Praca menedżera to rozwiązywanie bieżących problemów, kto chce je rozwiązywać, musi umieć podejmować decyzje. Nietrudno zauważyć ,że znakiem jakości menedżera  są otaczające ich problemy, które jeżeli nieustannie się mnożą, pokazują dobitnie brak umiejętności radzenia sobie w tym obszarze. Wielu ludzi uważa ,że najlepiej poczekać aż problemy same się rozwiążą, nie bierze się jednak pod uwagę kosztów, głównie finansowych i operacyjnych takiej postawyMenedżer nie podejmuje na czas decyzji  bo :
 • nie zauważa problemu,
 • nie potrafi się zmotywować do podjęcia decyzji,
 • nie potrafi wydać polecenia sam sobie,
 • nie zna technik podejmowania decyzji,
 • strach przed odpowiedzialnością skutecznie powstrzymuje przed działaniem,
 • proces podejmowania decyzji wymaga starannego zbadania okoliczności i możliwości , a to wymaga zmuszenia się do koncentracji i niemałego wysiłku, na co wielu nie jest przygotowanych.

   
Widzimy więc , ze niemoc decyzyjna dotyczy zagadnienia szeroko pojętego podejmowania decyzji. Podejmowanie decyzji to DZIAŁANIE , z czym wielu menedżerów ma duży problem. Nawet nie mam na uwadze skutecznego działania, ale samego zamiaru podjęcia działania, który wymaga odpowiedzi na parę pytań :

 
 • czy dane działanie jest konieczne tu i teraz ?
 • jeżeli tak, to dlaczego ?
 • kiedy powinno być podjęte ?
 • jak można je zrealizować ?
 • kto to ma zrealizować, kto ma wspomóc cały proces ?
Podejmowanie decyzji zawsze kończy się na umiejętności rozwiązywania  problemów, co jest bardzo istotne w obecnym otoczeniu gospodarczym, cechującym się dużą nieprzewidywalnością i ciągłą zmianą. Na co warto zwrócić uwagę :

 
 • należy pisemnie określić dany problem,
 • ustalić , jaki ma być skutek naszego działania,
 • zebrać fakty dotyczące danego problemu, przeanalizować dotychczasową sytuację, opracować nowe rozwiązanie,
 • ustalić jak, jakimi kosztami i z kim może być związane dane rozwiązanie,
 • jeżeli trzeba, zdobyć niezbędną wiedzę na dany temat (literatura, Internet, doradcy, itp.), rozważyć kto mógłby nam pomóc,
 • przygotować scenariusze działań, porównać szanse powodzenia każdego scenariusza, skupić się na możliwych wadach i zaletach, na bazie bilansu wybrać rozwiązanie , które wydaje się optymalne,
 • wprowadzić rozwiązanie w życie, na bieżąco analizować sytuację , w razie potrzeby dokonać zmian,
 • analizować skutki naszej decyzji i ustalić okresy kontrolne dla danego zagadnienia.
Menedżerowie często nie podejmują decyzji z obawy niezaspokojenia  wszystkich zainteresowanych stron. Nie łudźmy się, rozwiązanie które ma wszystkich zadowolić i nie wywołać żadnych protestów nie istnieje. Dzięki podejmowaniu decyzji, poprawiamy daną sytuację z np. bardzo złej na lepszą.

 
Menedżer, który pozwala sobie na swobodne narastanie problemów, powoduje sytuacje,  kiedy problemy zaczynają nim rządzić, a nie on problemami. Gdy borykasz się z problemami, zasada działania jest jedyną przydatną zasadą.
Podwładni oczekują od menedżera aby problemy były rozwiązywane natychmiast, bo tak postrzegają jego rolę, są też od decyzyjności menedżera bardzo zależni, a zatem nie blokuj ich działania , nie stwarzaj okazji do wymówek  i  braku możliwości efektywnego ich działania.


Lech Dworaczyński