Menedżerskie zarządzania czasem cz.I

img_297
Czy zdarzyło Ci się poświęcić zbyt dużo czasu na zajęcia trywialne, które nie przynosiły wymiernych korzyści np. na spotkania, które trwały wieki i nie prowadziły do konkretnych rozwiązań? Jak więc nie marnować swojego cennego czasu.1) Czynnością, która ma absolutnie kluczowe znaczenie przy zarządzaniu własnym czasem jest określenie i ustalenie priorytetów – celów krótko i długoterminowych.
2) Następnie należy podzielić cele na etapy i określić realistyczne ramy czasowe ich realizacji. 
3) Wreszcie należy zadać sobie kilka następujących pytań:
Czy Twoje cele zawodowe zostały zaakceptowane i uzgodnione z przełożonymi?
Czy znasz swoje rutynowe czynności wchodzące w skład Twoich obowiązków?Czy zawsze planujesz wcześniej wykonanie zadań?
Czy zaplanowałeś/aś więcej czasu na zadania niż potrzebują tego w rzeczywistości?
Czy wiesz, na czym polega różnica pomiędzy zadaniem pilnym, a ważnym?Czy priorytety ustalasz według ważności, a nie pilności?
Czy wykorzystujesz swój prime time  na priorytety?
Czy masz ogólną orientację w obszarach, które należą do Twoich obowiązków?
Czy wykonujesz swoje zadania starannie, do końca i terminowo?Czy kierujesz się zasadą Pareto w planowaniu swojego czasu – 20% czynności, które przynoszą 80% korzyści?
Czy stale pracujesz nad wymyślaniem nowych sposobów oszczędzania własnego czasu?


Jako Dyrektor Oddziału musisz pamiętać o dwóch zasadach: 
  • Twoi ludzie będą zarządzali czasem tak efektywnie, jak Ty.
  • Deleguj podwładnym wszystkie zadania, których sam nie możesz zrobić, lub uznasz je za mało istotne. 


Powyższe pytania należą do obszaru ogólnego zarządzania własnym czasem. W następnych częściach niniejszego artykułu skoncentrujemy się na bardziej szczegółowych elementach pracy Dyrektora Oddziału.
D.D.Podobne artykuły:

Menedżerskie zarządzanie czasem cz.II

Subscribe to our newsletter

Send me your newsletter (you can unsubscribe at any time).

FreshMail.pl
 

FreshMail.pl
 

FreshMail.pl
 

Subscribe to our newsletter

Send me your newsletter (you can unsubscribe at any time).

FreshMail.pl
 

FreshMail.pl