Menedżerskie zarządzania czasem cz.I

img_297
Czy zdarzyło Ci się poświęcić zbyt dużo czasu na zajęcia trywialne, które nie przynosiły wymiernych korzyści np. na spotkania, które trwały wieki i nie prowadziły do konkretnych rozwiązań? Jak więc nie marnować swojego cennego czasu.1) Czynnością, która ma absolutnie kluczowe znaczenie przy zarządzaniu własnym czasem jest określenie i ustalenie priorytetów – celów krótko i długoterminowych.
2) Następnie należy podzielić cele na etapy i określić realistyczne ramy czasowe ich realizacji. 
3) Wreszcie należy zadać sobie kilka następujących pytań:
Czy Twoje cele zawodowe zostały zaakceptowane i uzgodnione z przełożonymi?
Czy znasz swoje rutynowe czynności wchodzące w skład Twoich obowiązków?Czy zawsze planujesz wcześniej wykonanie zadań?
Czy zaplanowałeś/aś więcej czasu na zadania niż potrzebują tego w rzeczywistości?
Czy wiesz, na czym polega różnica pomiędzy zadaniem pilnym, a ważnym?Czy priorytety ustalasz według ważności, a nie pilności?
Czy wykorzystujesz swój prime time  na priorytety?
Czy masz ogólną orientację w obszarach, które należą do Twoich obowiązków?
Czy wykonujesz swoje zadania starannie, do końca i terminowo?Czy kierujesz się zasadą Pareto w planowaniu swojego czasu – 20% czynności, które przynoszą 80% korzyści?
Czy stale pracujesz nad wymyślaniem nowych sposobów oszczędzania własnego czasu?


Jako Dyrektor Oddziału musisz pamiętać o dwóch zasadach: 
  • Twoi ludzie będą zarządzali czasem tak efektywnie, jak Ty.
  • Deleguj podwładnym wszystkie zadania, których sam nie możesz zrobić, lub uznasz je za mało istotne. 


Powyższe pytania należą do obszaru ogólnego zarządzania własnym czasem. W następnych częściach niniejszego artykułu skoncentrujemy się na bardziej szczegółowych elementach pracy Dyrektora Oddziału.
D.D.Podobne artykuły:

Menedżerskie zarządzanie czasem cz.II