Jak skutecznie wynagradzać kierowników zespołów?

img_35
Wysokość płacy nie jest już największym czynnikiem motywacyjnym w Polsce. Przynajmniej sama płaca nie motywuje już tak skutecznie jak kiedyś. Pracujemy jednak, by osiągnąć jakieś wymierne korzyści. Pracujemy również dla pieniędzy i nie jest to powód, by czuć się zakłopotanym.

W wielu polskich firmach systemy wynagrodzeń są delikatnie mówiąc, nieprawidłowe, a rezultaty nieskutecznych rozwiązań w kwestii wynagradzania często bardzo niekorzystne dla firm.

Premia a stała pensja

Dzisiaj wynagrodzenie powinno zależeć przede wszystkim od jakości pracy, jaką wykonuje Kierownik, a nie od jej ilości. Oczywistym jest fakt, że system wynagrodzenia musi motywować ludzi do pracy. Obok płacy zasadniczej istotną rolę odgrywa premia. Za takim systemem płacowym idą również pewne niebezpieczeństwa. Jedną z najważniejszych i bardziej niebezpiecznych pułapek jest brak proporcji pomiędzy pensją stałą a premią. Wiele firm sądzi, że ustanowienie pensji zasadniczej na jak najniższym poziomie i regulowanie płacy premiami, to bardzo dobry pomysł na zwiększenie wydajności pracownika.

To błąd, ponieważ pracownicy w Polsce przyzwyczajeni są do stałych zarobków, dających im poczucie stabilizacji. Tysiąc złotych podstawy i premie wysokości 300% podstawy niekoniecznie będą skutkowały wysoką motywacją. Często jest zgoła odwrotnie, ludzie boją się, bo nie czują się pewnie, czy uda im się zapracować na premię. Odchodzą zatem do innej firmy, która w ogólnym rozrachunku płaci znacznie mniej, ale za to stała pensja jest znacznie wyższa. Chęć zapewnienia sobie i bliskim poczucia bezpieczeństwa jest silniejsza niż jakikolwiek inny motywator.

Jak wynagradzać?

Rozwiązaniem najlepszym wydaje się być stopniowe wprowadzenia systemu wynagrodzeń opartego na premiach.

Problem motywowania finansowego należy łączyć zawsze zmotywowaniem pozafinansowym. Kierownicy zespołów sprzedażowych, zwłaszcza ci najlepsi, należą i tak do jednej z najlepiej opłacanych grup zawodowych (chociaż bardzo często zdarza się tak, że ich podwładni sprzedawcy zarabiają więcej od swoich przełożonych). Kolejne podwyżki, premie i inne dodatki finansowe nie zrobią na nich wrażenia. Motywujące okaże się np. stworzenie możliwie najlepszych warunków pracy, możliwości rozwoju, okazywanie uznania itp. Najważniejszą cechą dobrego systemu wynagradzania będzie jego elastyczność. Musi być tak skonstruowany, by można go przekształcać w zależności do potrzeb firmy.

Znalezienie złotego środka jak zawsze okazuje się być sztuką arcytrudną, ale nie niemożliwą. Konstruując taki system wynagrodzeń należy mieć na uwadze dwa czynniki: odpowiednie pole manewru dla pracodawcy (to on ma decydować kiedy i komu należy się premia) i poczucie bezpieczeństwa dla pracownika (musi wiedzieć, na jakich zasadach premia zostanie naliczona).

D.D.