Przywództwo oparte na udzielaniu wsparcia – 5 podstawowych reguł cz I.

img_776
Więcej niż dwie trzecie wszystkich problemów w naszym społeczeństwie wynika z nieudolnej kultury przywództwa w kulturze, gospodarce i polityce, które ograniczają możliwość przeprowadzenia niezbędnych reform np. dotyczących ochrony środowiska, ustawodawstwa podatkowego, zielonych technologii.Cała Europa się zadłuża. Standard życia i surowce stają się coraz droższe. Elity natomiast wykazują duży stopień inercji. Ludzie, którzy ponoszą odpowiedzialność nie potrafią odpowiednio wcześnie przewidzieć, jakie zmiany będą zachodzić, a co za tym idzie nie potrafią ich kontrolować i wdrażać odpowiednie procesy.Prawdą jest, że firmy szukają specjalistów z odpowiednimi kompetencjami, ale jednocześnie zaniedbują, co jest niemalże zbrodnią, tak ważny element jak szkolenia kluczowych umiejętności, które są niezbędne w zarządzaniu zmianą, budowaniu relacji, kreatywności i przywództwa, a przecież to właśnie te umiejętności zapewniają sukces w coraz bardziej wymagającym społeczeństwie oraz elastyczne szanse zatrudnienia – nawet w sytuacjach ciężkich,  jak długotrwały i głęboki kryzys.

Dlatego też rolą liderów jutra będzie wdrażanie wiedzy i zarządzanie innowacjami w firmach, w których kadra menedżerska będzie odpowiednio wykwalifikowana do budowania i rozwijania inteligentnych i kreatywnych zespołów.Zintegrowane myślenie, działanie zbieżne z otoczeniem i środowiskiem, permanentne uczenie się – również na błędach – to wszystko stanie się częścią naszego życia.Zacznijmy od przyjrzenia się 5 zasadom przywództwa opartego na udzielaniu wsparcia.Zasada  1: Dialog z podwładnym

Przewodzenie (= Przywództwo) oznacza przewidywanie i dawanie przykładu. Słowo management pochodzi od łacińskiego „manus agere” co oznacza prowadzić za rękę, pomagać w rozwiązywaniu problemów i w budowaniu oraz kultywowaniu relacji.

Kadra menedżerska w XXI wieku musi potrafić zbalansować zarządzanie i przywództwo, tak by nadać im równy status. Większość firm jednakże cierpi na przerost zarządzania i zbyt mało przywództwa.Dobry menedżer nie musi sam zdobywać bramek, jest trenerem zespołu i powinien wymagać od każdego członka zaangażowania i wkładu. By zmieniać zachowania ludzi, schematy myślenia potrzebny jest stały dialog i szkolenia zorientowane na cele, ponieważ podwładni chcą uczestniczyć we wszystkich procesach, jakie zachodzą w firmie.To kwestia rozbudzenia w podwładnych entuzjazmu w dążeniu do celów/pożądanych wyników lub wizji. Kluczem jest uczciwość, otwartość, determinacja i konstruktywna informacja zwrotna. Bardzo ważne jednak jest by członkowie zespołu byli adekwatnie wyszkoleni i zmotywowani do osiągania celów. Gdy strategie są stale zmieniane, cele nie mogą być osiągane.Zasada  2: Zarządzanie samym sobą

Jest tylko jeden sposób na utrzymanie przewagi nad konkurencją: Ustanowienie odnawialnego procesu odnowy, opartego na porzuceniu negatywnych nawyków i budowanie wzajemnego zaufania. To nie może być osiągnięte bez zaufania i wiarygodności uczestników.

W tym obszarze szczególnie ważne są:

  • Konkretny cel: Wiedzieć dokładnie, co chcemy osiągnąć. Co jest szczególnie istotne (zestaw priorytetów). Spis wszystkich zadań/tematów/problemów/wyników.
  • Rozbicie celu na mniejsze części, które muszą być osiągnięte i kontrolowane zanim przejdziemy do następnego zadania.
  • Organizacja: Czy wszystkim będę zajmował się sam, czy tez poszukam ludzi, którzy będą mnie wspierali. Tylko gdy osiągnę 80-100% moich celów mogę uznać, że odniosłem sukces.
  • Uczyć się + rozwiązywać problemy + zmieniać: Problem musi zostać rozwiązany zgodnie z planem. Odpowiednie wnioski będą wyciągane od tego, co zostało zrobione dobrze i źle, a wymagane zmiany zostaną wdrożone. Rozwijanie potencjału i rozwój jako taki staje się możliwy tylko wtedy, gdy analizujemy nasze błędy i zmieniamy własne zachowanie stosownie do wyzwań.

carter_mcnamara
Carter McNamara ma ponad 25 lat doświadczenia w coachingu i konsultingu, Jest autorem modelu  Authenticity Consulting, któy został wykorzystany w ponad 100 firmach na całym świecie.Oryginalny artykuł znajduje się tutaj