Przywództwo oparte na udzielaniu wsparcia – 5 podstawowych reguł cz I.

img_776
Więcej niż dwie trzecie wszystkich problemów w naszym społeczeństwie wynika z nieudolnej kultury przywództwa w kulturze, gospodarce i polityce, które ograniczają możliwość przeprowadzenia niezbędnych reform np. dotyczących ochrony środowiska, ustawodawstwa podatkowego, zielonych technologii.Cała Europa się zadłuża. Standard życia i surowce stają się coraz droższe. Elity natomiast wykazują duży stopień inercji. Ludzie, którzy ponoszą odpowiedzialność nie potrafią odpowiednio wcześnie przewidzieć, jakie zmiany będą zachodzić, a co za tym idzie nie potrafią ich kontrolować i wdrażać odpowiednie procesy.Prawdą jest, że firmy szukają specjalistów z odpowiednimi kompetencjami, ale jednocześnie zaniedbują, co jest niemalże zbrodnią, tak ważny element jak szkolenia kluczowych umiejętności, które są niezbędne w zarządzaniu zmianą, budowaniu relacji, kreatywności i przywództwa, a przecież to właśnie te umiejętności zapewniają sukces w coraz bardziej wymagającym społeczeństwie oraz elastyczne szanse zatrudnienia – nawet w sytuacjach ciężkich,  jak długotrwały i głęboki kryzys.

Dlatego też rolą liderów jutra będzie wdrażanie wiedzy i zarządzanie innowacjami w firmach, w których kadra menedżerska będzie odpowiednio wykwalifikowana do budowania i rozwijania inteligentnych i kreatywnych zespołów.Zintegrowane myślenie, działanie zbieżne z otoczeniem i środowiskiem, permanentne uczenie się – również na błędach – to wszystko stanie się częścią naszego życia.Zacznijmy od przyjrzenia się 5 zasadom przywództwa opartego na udzielaniu wsparcia.Zasada  1: Dialog z podwładnym

Przewodzenie (= Przywództwo) oznacza przewidywanie i dawanie przykładu. Słowo management pochodzi od łacińskiego „manus agere” co oznacza prowadzić za rękę, pomagać w rozwiązywaniu problemów i w budowaniu oraz kultywowaniu relacji.

Kadra menedżerska w XXI wieku musi potrafić zbalansować zarządzanie i przywództwo, tak by nadać im równy status. Większość firm jednakże cierpi na przerost zarządzania i zbyt mało przywództwa.Dobry menedżer nie musi sam zdobywać bramek, jest trenerem zespołu i powinien wymagać od każdego członka zaangażowania i wkładu. By zmieniać zachowania ludzi, schematy myślenia potrzebny jest stały dialog i szkolenia zorientowane na cele, ponieważ podwładni chcą uczestniczyć we wszystkich procesach, jakie zachodzą w firmie.To kwestia rozbudzenia w podwładnych entuzjazmu w dążeniu do celów/pożądanych wyników lub wizji. Kluczem jest uczciwość, otwartość, determinacja i konstruktywna informacja zwrotna. Bardzo ważne jednak jest by członkowie zespołu byli adekwatnie wyszkoleni i zmotywowani do osiągania celów. Gdy strategie są stale zmieniane, cele nie mogą być osiągane.Zasada  2: Zarządzanie samym sobą

Jest tylko jeden sposób na utrzymanie przewagi nad konkurencją: Ustanowienie odnawialnego procesu odnowy, opartego na porzuceniu negatywnych nawyków i budowanie wzajemnego zaufania. To nie może być osiągnięte bez zaufania i wiarygodności uczestników.

W tym obszarze szczególnie ważne są:

  • Konkretny cel: Wiedzieć dokładnie, co chcemy osiągnąć. Co jest szczególnie istotne (zestaw priorytetów). Spis wszystkich zadań/tematów/problemów/wyników.
  • Rozbicie celu na mniejsze części, które muszą być osiągnięte i kontrolowane zanim przejdziemy do następnego zadania.
  • Organizacja: Czy wszystkim będę zajmował się sam, czy tez poszukam ludzi, którzy będą mnie wspierali. Tylko gdy osiągnę 80-100% moich celów mogę uznać, że odniosłem sukces.
  • Uczyć się + rozwiązywać problemy + zmieniać: Problem musi zostać rozwiązany zgodnie z planem. Odpowiednie wnioski będą wyciągane od tego, co zostało zrobione dobrze i źle, a wymagane zmiany zostaną wdrożone. Rozwijanie potencjału i rozwój jako taki staje się możliwy tylko wtedy, gdy analizujemy nasze błędy i zmieniamy własne zachowanie stosownie do wyzwań.

carter_mcnamara
Carter McNamara ma ponad 25 lat doświadczenia w coachingu i konsultingu, Jest autorem modelu  Authenticity Consulting, któy został wykorzystany w ponad 100 firmach na całym świecie.Oryginalny artykuł znajduje się tutaj

Subscribe to our newsletter

Send me your newsletter (you can unsubscribe at any time).

FreshMail.pl
 

FreshMail.pl
 

FreshMail.pl
 

Subscribe to our newsletter

Send me your newsletter (you can unsubscribe at any time).

FreshMail.pl
 

FreshMail.pl