Sześć cech zespołu sukcesu

img_223
Zadaniem Kierownika Zespołu sprzedażowego jest stworzenie z ludzi o różnych charakterach jednego doskonale funkcjonującego zespołu. Cechy te zostały opracowane na podstawie analizy zwycięskich drużyn sportowych i są wspólne dla wszystkich teamów odnoszących sukcesy.

 

  1.  Trening i przywództwo. Musi być jasno stwierdzone, kto dowodzi! Relacje z Twoimi ludźmi powinny być ciepłe i serdeczne, ale to Ty jesteś kapitanem zespołu. Poza tym dla wielu sprzedawców świadomość, że jest ktoś, kto będzie od nich wymagał realizacji celów będzie czynnikiem motywującym. Będą pracować bardziej efektywnie.
  2. Pragnienie odniesienia sukcesu. Liczy się zwycięstwo. Od samego początku. Twoi ludzie muszą dać z siebie wszystko. Muszą osiągać maksymalną skuteczność, zdobywać nowych klientów, zwiększać obroty etc., ale to Ty musisz jasno i czytelnie wyznaczać cele i wspierać podwładnych w dążeniu do nich.
  3. Otwartość i szczerość komunikacji. Usuń blokady, które według Ciebie utrudniają komunikację „z dołu do góry” i odwrotnie. Sam bądź otwarty i zachęcaj do tego innych. Sprzedawca musi mieć możliwość swobodnego wyrażania własnych wątpliwości, swobodnego przedstawiania własnych doświadczeń. W ten sposób buduje się bazę wiedzy, ale jednocześnie eliminuje się niedomówienia, pomówienia etc. Zachęcaj ludzi do natychmiastowego załatwiania problemów.
  4. Nacisk na doskonalenie się członków zespołu. Cały zespół będzie funkcjonował doskonale, jeśli poszczególne jednostki będą się rozwijać. Twoim zadaniem będzie więc dbanie o indywidualny rozwój podwładnego. Stwórz zatem dla każdego sprzedawcy plan treningów, pytaj ich, co chcą robić za rok lub dwa, ile chcą zarabiać i jakie muszą mieć kwalifikacje by to osiągnąć. Pomagaj im w tym!
  5. Odpowiedni podział ról. Mówiąc dokładniej musisz rozdzielać zadania zgodnie z osobistymi umiejętnościami i osobowościami sprzedawców, tak żeby każdy mógł wykorzystać swoje najlepsze strony. Obserwuj swoich sprzedawców. Jeśli ktoś źle się czuje wykonując dane zadanie, to często oznacza to, że zostało mu źle przydzielone, a niekoniecznie brak mu kompetencji.
  6.  Kładź nacisk na plan działania. Plan działania dla poszczególnych sprzedawców, jak i całego zespołu. Poświęć czas na omówienie strategicznego planu ze swoimi ludźmi. Miej na uwadze dwie rzeczy: zdefiniuj cele i zadania, żeby sprzedawcy wiedzieli gdzie jest ich miejsce w zespole oraz precyzyjnie sformułuj plany działania, tak żeby każdy wiedział, co ma robić.
Chcesz mieć zespół zwycięzców, musisz pamiętać, że twoi podwładni:
– działają w zespole, ale każdy z nich ma silną potrzebę odrębności – oceny pracowników muszą zatem być indywidualne,
– mają potrzebę przynależności, chcą być częścią czegoś większego, chcą znać sens tego, co robią.

 
Artykuł inspirowany książką Brian’a Tracy’ego i Frank’a M. Scheelen’a „ Nowoczesny menedżer sprzedaży.”
D.D.