Rotacja członków zespołu sprzedażowego

img_256

Od kiedy zarządzam zespołami sprzedażowymi, zawsze występuję problem utraty części zespołu poprzez rezygnację części sprzedawców, lub ich wymianę do czego często sam doprowadzam.

 
Duży poziom rotacji  jest dowodem problemów w zespole, brakiem umiejętności rekrutowania i wdrażania a także bieżącego zarządzania . Jest również przykładem z reguły braku konsekwencji i zasad w bieżącym działaniu operacyjnym.
Nie  trzeba nikogo przekonywać jak kosztowna jest duża rotacja personelu, czas zwolnienia i poszukania następcy, jego wdrożenie, przeszkolenie itd.

 
Pomijając zewnętrzne powody rotacji członków zespołu sprzedażowego z powodu np. recesji, osłabienia koniunktury, czyrozwoju technologii, istnieją też inne czynniki przyczyniające się do rotacji. Są one związane z: 
  • z kulturą organizacyjną firmy
– niedostateczny obieg informacji;
– zła atmosfera w zespole;
– przeciążenie obowiązkami;
– wynagrodzenie niższe od przeciętnego poziomu płac w firmie;
– brak umiejętności, słabe wyszkolenie, brak wsparcia;
-brak albo nieznana ścieżka awansu;
-słaby poziom zarządzania przez przełożonych;
  • z osobistą sytuacją podwładnych
– wykonywane czynności nie spełniają oczekiwań / błąd rekrutacyjny/
– konieczność zmiany miejsca zamieszkania
– lepsza oferta od konkurencji /niezależnie co pod tym rozumiemy/
– zmiana w życiu osobistym
– okazja na dalsze zdobycie doświadczeń / emigracja zarobkowa/
– brak fachowych, specyficznych umiejętności.
 
Na co należy zwrócić uwagę, aby zmniejszyć rotację personelu ?

 
-uczciwe podejście do podwładnego podczas jego zatrudniania: żadnych obietnic bez pokrycia;
– szczerość w stosunku z podwładnymi;
– bycie przykładem dla podwładnych;
– odpowiednia postawa nie tylko bezpośredniego ale i wyższych rangą menedżerów z członkami zarządu włącznie;
-podejmowanie działań w celu likwidacji  źródeł potencjalnych konfliktów;
-dostrzeganie w porę konfliktów;
-szybka ale zarazem wyważone interwencja;
-analiza każdego odejścia podwładnego, wyciąganie wniosków;
– obowiązkowa rozmowa z odchodzącym podwładnym pod kątem „ co zrobiłem źle?”
-okresowe ankietowanie podwładnych w ważnych obszarach – atmosfera, poziom wsparcia, współpraca w zespole, poziom zarządzania, propozycje zmian, poważne traktowanie propozycji ulepszeń, ocena systemu płacowego;
– wyrażanie w pełni zasłużonego uznania;
– przestrzeganie bieżącego monitoringu aktywności zawodowej i wyników;
-pilnowanie rynków docelowych podwładnych;
– bieżące motywowanie zespołu jak i indywidualnie jego członków;
– opracowanie jasnego, czytelnego i wykonalnego zakresu obowiązków dla każdego członka zespołu;
– dotrzymywanie składanych obietnic;
– bezpośrednie wsparcie podwładnych w terenie;
– dbanie o odpowiedni poziom umiejętności zawodowych swoich podwładnych;
– przedstawienie jasnej ścieżki  awansu, jej etapów , szans realizacji;
-przygotowanie atrakcyjnej ścieżki szkoleniowej – akademie rozwoju umiejętności sprzedażowych; 
– wdrożenie systematycznych ocen okresowych  – najlepiej oceny 360 stopni;
-umiejętny  sposób przekazywania uwag krytycznych;
– znajomość prywatnych trosk podwładnych;
-znajomość stanu zdrowia podwładnych , dbanie o ten obszar;
– rzeczowe przeprowadzanie planowania, pamiętając o celach osobistych i zawodowych podwładnego;
– rozsądny sposób kontaktów  osobistych z podwładnymi;
– wspieranie młodych stażem podwładnych;
– uruchomienie programów coachingowych i mentoringu;
-wdrożenie planowania średnio i długoterminowego;
– jasne wytłumaczenie polityki kadrowej w firmie;
– wprowadzenie jasnych procedur administracyjnych i ich przestrzeganie;
-wprowadzenie systemów zgłaszania własnych pomysłów podwładnych i zbudowanie systemu ich wdrażania;

 
Niewielki poziom rotacji oznacza dobrze przeprowadzony proces naboru kadry, świadczy o dobrym wdrożeniu do zawodu sprzedawcy, dobrym zarządzaniu podwładnymi a także o dobrej atmosferze w zespole.  Niski poziom rotacji oznacza bardzo duże obniżenie kosztów działalności. Warto zatem sprawdzić koszty pozyskania nowego członka zespołu sprzedażowego, co przede wszystkim pozwala zaoszczędzić to, czego nie można kupić – CZAS. Czas przeznaczony na inne elementy zarządzania zespołem sprzedaży poprawia rentowność działania , czyli zysk.

 
Lech Dworaczyński