Psychologia zebrania

img_81

Organizowanie zebrań w firmie nie jest sprawą prostą. Podobnie, nie jest łatwe osiąganie kompromisów, a przecież istotą zebrań jest ich wypracowanie właśnie. Istnieją reguły, którym podlega zebranie w firmie, a których lekceważyć nie sposób.

Uwagi wstępne

Po pierwsze nie zwołuje się zebrania bez powodu. Żeby pokazać metody rządzenia lub swój autorytet. Musi być to powód ważny. W innym wypadku marnujemy tylko czas swój i swojego zespołu.

Po drugie, należy zapraszać na zebrania tylko osoby odpowiednie. Osoby, które nie wniosą nic konstruktywnego do zebrania, w najlepszym wypadku będą się nudzić i będą miały poczucie marnowanego czasu. Z autopsji wiem, że jest to sytuacja wyjątkowo dla tych osób wyjątkowo frustrująca i irytująca. Nie będą się, bowiem koncentrowali na samym zebraniu, tylko będą myśleć o obowiązkach, którymi powinni byli się zajmować.

Po trzecie, musi być jasno sprecyzowany cel, tak, aby był zrozumiały dla wszystkich uczestników spotkania. W przeciwnym wypadku dojdzie do nieporozumień.

Po czwarte, należy szanować czas swoich ludzi tj. uwzględniać fakt, że Twoi pracownicy mają jeszcze inne obowiązki. Dlatego ewentualne zebranie musi być zaplanowane z odpowiednim wyprzedzeniem, a wszyscy uczestnicy również z wyprzedzeniem, powinni zostać poinformowani o spotkaniu. Należy wymagać od uczestników punktualności, ale również odpowiedniego przygotowania własnych wystąpień. To jeden z decydujących czynników dobrego zebrania!

Moderowanie dyskusji

Bardziej niż na dominowaniu zebrania własnymi opiniami, przewodniczący zebrania, musi skoncentrować się na byciu moderatorem dyskusji, a to można uzyskać poprzez umiejętne zadawanie pytań. Moderowanie ma przede wszystkim jedno znaczenie – ma zapobiegać konfliktom przewodniczącego sporom. Menedżer prowadzący zebranie sprzedawców jest swoistym spoiwem. Nie możesz tracić inicjatywy i musisz być świadomy realności rozwiązań, które razem ze swoim zespołem wypracujesz.

Ostrożnie obchodzić się powinien krytyką poszczególnych sprzedawców lub opinii tzn. krytykować pośrednio, bezosobowo. Odmiennie jest z wyrażaniem uznania.

Podczas dłuższych zebrań należy robić przerwy, by zapobiec zmęczeniu i znudzeniu ludzi.

Techniczne aspekty zebrania. Przed zebraniem musisz:

 • upewnić się czy wszyscy zaproszeni będą mogli w zebraniu uczestniczyć,
 • określić temat zebrania,
 • zapoznać się i przygotować niezbędne materiały,
 • odpowiednio wcześnie poprosić podległych sobie o przygotowanie materiałów np. raportów,
 • zarezerwować salę,
 • zorganizować niezbędne materiały (projektory, materiały demonstracyjne itp.).

Prowadzenie zebrania

 • przywitać wszystkich zebranych,
 • jasno przedstawić cel spotkania,
 • jeśli to niezbędne, zdefiniować najważniejsze pojęcia, by nie tracić czasu później,
 • pilnować porządku obrad,
 • dobrą praktyką jest ustalenie protokolanta,
 • nie dopuszczać do wygłaszania monologów, zachęcać do dyskusji,
 • nie tolerować bezproduktywnej krytyki,
 • pilnować, by nie zbaczano z tematu,,
 • nie tolerować dłuższych rozmów „na stronie”,
 • zamknąć jeden temat przed otwarciem drugiego,
 • na zakończenie, podziękować zebranym za spotkanie, ustalić termin przyjęcia protokołu.

Na koniec pozostaje jeszcze dokonać oceny zebrania, która zawierać będzie:

 • szybkie doręczenie protokołu uczestnikom,
 • opracowanie decyzji podjętych na zebraniu i kontrola ich realizacji,
 • sporządzenie raportu dla zarządu firmy,

Dobrze zorganizowane zebranie będzie skutkować np. wzrostem motywacji pracowników, bo takie zebranie będzie forum, na którym każdy będzie się mógł wypowiedzieć. W ten sposób Twoi ludzie budują silniejszą więź z firmą, wiedząc, że pracując w zasadzie samodzielnie, to jednak są częścią sprawnie działającego zespołu, że decydują o wielu sprawach dotyczących ich pracy.

D.D.