Osiągaj cele poprzez sojusze

img_31
Menedżerowie w pogoni za wynikami często tracą z oczu bardzo ważny aspekt, ten mianowicie, że umiejętnie budowane sojusze często przyczyniają się do jeszcze szybszej realizacji zadań. Innymi słowy budowanie takich relacji skraca czas realizacji i kosztów takiego zadania.

Bardzo często w zespołach sprzedażowych pojawiają się osobnicy alfa, czyli liderzy grup.  Oni, świadomie wykorzystują swoje umiejętności budowania relacji i trenowania podwładnych, doprowadzając do sytuacji, w której menedżer troszczy się tylko o swoich ludzi, zapewniając sobie bezproblemowe wykonanie zadania. Kiedy dbasz o swoich ludzi i dajesz im wsparcie na każdym etapie pracy, to nie musisz już troszczyć się o samą realizację zadania.

Jak dopasować relacje w biznesie? Istnieją trzy zasady:

  • Łączenie agend. Oto przykład: Firma zarządza swoim personelem strategią nazywaną „złotymi kajdanami”. Ludzie zarabiają dużo, w pewien sposób zmuszani są do agresywnego postępowania z konkurencją wewnątrz swego działu. Podwładni nie wierzą w swoich liderów, widzą, że głównym motywem ich działań są ich partykularne interesy: zdobycie władzy, przywilejów, pieniędzy. Pokaż ludziom, że masz dobre zamiary. Ludzie będą zaangażowani w pracę, jeśli pójdą za Tobą z własnej woli, a nie dlatego, że są do tego zmuszani. Twoi ludzie muszą wierzyć w cel i misję firmy. Muszą wiedzieć, że realizacja danego zadania, przyniesie im konkretne korzyści. Celem lidera jest zrozumienie prostej prawdy: Podwładny zawsze będzie zainteresowany tym, co będzie miał w zamian za swój wysiłek. Wykorzystaj to w motywowaniu swoich pracowników.
  • Dopasuj oczekiwania i cele obu stron. Budowanie długotrwałych relacji nie będzie korzystne, jeśli cele Twoje i Twoich ludzi nie będą w jakimś stopniu zbieżne. Jeśli zauważą korzyści płynące z realizacji wspólnego celu, to chętniej przystąpią do pracy. Buduj partnerstwo, które będzie oparte na wzajemnych korzyściach. Twoim pierwszym krokiem przy łączeniu celów Twoich i podwładnych powinno być dopasowanie Twoich planów osobistych i zawodowych do pracy. W ten sposób dasz swoim ludziom przykład. Zauważą Twoją silną motywację do pracy. Następnie powinieneś zrozumieć cele i motywacje podwładnych. Spróbuj poznać nie tylko ich cele zawodowe, ale również osobiste.
  •  Pozyskaj lojalność swoich ludzi. Sam dobrze wiesz, co leży, a co nie w Twoim interesie. Jednocześnie musisz zrozumieć, że jesteś istotą społeczną, która docenia siłę własnej reputacji, własnej wartości, swój status i pozycję w grupie. Im wyższe miejsce w hierarchii zajmujesz, tym więcej czasu i energii powinieneś poświęcać na budowę relacji z ludźmi, którzy mają jakikolwiek wpływ na Twoją działalność! Na tym polega istota zarządzania w ogóle, a zarządzania sprzedażą w szczególności.

Artykuł inspirowany książką „Przywództwo Alfa. Narzędzia dla liderów biznesu, którzy oczekują więcej od życia” Anne Deering, Robert Dilts, Julian Russell.

 

Subscribe to our newsletter

Send me your newsletter (you can unsubscribe at any time).

FreshMail.pl
 

FreshMail.pl
 

FreshMail.pl
 

Subscribe to our newsletter

Send me your newsletter (you can unsubscribe at any time).

FreshMail.pl
 

FreshMail.pl