Narzędzia i metody selekcji sprzedawców. cz. I

img_266

Rekrutacja jest delikatnym momentem. Właściwie dobrane zestawy testów psychologicznych umożliwią odpowiednią ocenę kwalifikacji kandydata. Takie testy mogą okazać się nieocenioną pomocą w rekrutacji sprzedawców.
 
Zawód sprzedawcy jest zajęciem wymagającym od kandydata posiadania wyjątkowej odporności i umiejętności takich, jak choćby:
odporności na stres i umiejętności koncentracji uwagi,
umiejętności planowania i organizowania pracy ,
umiejętności nawiązywania kontaktów i współpracy z innymi ludźmi,
odporności na monotonię i obciążenie statyczne.

 
By sprawdzić, czy sprzedawca posiada te oraz inne cechy niezbędne w jego zawodzie można posłużyć się  badaniami psychologicznymi, które są obecnie pewnym standardem i obejmują w pierwszej kolejności:
badanie inteligencji ogólnej i osobowości, a zwłaszcza takich cech, jak emocjonalność czy poziom lęku,
badanie i ocenę motywacji, systemu wartości i preferencji stylu zarządzania,
badanie określające predyspozycje do wykonywania danego zawodu lub specjalności oraz zakres i stopień zaawansowania w danej dziedzinie wiedzy.

 
Najistotniejszymi elementami dla człowieka są potrzeby, obawy, stres oraz to, w jaki sposób postrzega siebie samego.. Badane są jego potrzeby, lęki poziom odporności na stres, poziom agresywności, etc. Wszystko w zależności od danego stanowiska pracy. Można, więc dodatkowo zbadać jego szybkość percepcji, zdolności werbalne itd.


Inne ciekawe metody selekcji:
Metoda Thomas International. Jeden z najpopularniejszych sposobów doboru kadr. Co ciekawe nie trzeba być psychologiem, by skutecznie stosować tę metodę. Jej główną zaletą jest jej szybkość, pozwalająca w bardzo krótkim czasie przeprowadzić analizę profilu osobowego.

 


Możliwości: określenie profilu osobowego kandydata z wyszczególnieniem cech takich jak:
dominacja,
komunikatywność,
stabilność emocjonalna,
szybkość adaptacji do nowych warunków,


Za jej pomocą można dodatkowo stworzyć:
tzw. profesjogram, czyli opis pożądanych zachowań na danym stanowisku pracy,
analizę porównawczą Profilu Osobowego i Profilu Zawodowego,
opis predyspozycji kierowniczych,
opis predyspozycji handlowych,
przewodnik kariery zawodowej.


D.D