10 sposobów motywacyjnych

img_14

Menedżer, który chce być efektywny, musi umieć dobrze organizować pracę i świetnie rozumieć ludzi, ich potrzeby i oczekiwania. Tego wymaga otoczenie, a niewidzialna ręka rynku w skuteczny i brutalny sposób dokonuje naturalnej selekcji.

1.Zrozumienie zachowań

Ludzie w pracy mają naturalną skłonność do przyjmowania samozachowawczych postaw niż postaw otwartych na współpracę. To tłumaczy, dlaczego emocje są dominującą siłą w miejscu pracy. Tak więc, by zwiększyć motywację pracowników, lepiej wpływać na ich zachowanie niż starać się zmieniać ich osobowości.

2. Upewnij, się, że potrzeby pracowników są zaspokajane

Ludzie mają różne potrzeby. Potrzeby niższego szczebla to wypłata, bezpieczeństwo utrzymania pracy i warunki pracy. Nie dbanie o te podstawowe potrzeby, to gwarantowana katastrofa. Do osiągnięcia pełne satysfakcji pracownika będziesz jeszcze musiał zaspokoić potrzeby wyższe poczucie ważności, rozwój osobisty etc.

3. Buduj poczucie własnej godności

Ludzie muszą wiedzieć, że ich wkład pracy jest ceniony i nie może być zastąpiony. Naucz się wykorzystywać ludzką próżność w pozytywny dla siebie i dla samych pracowników sposób.

4. Słuchaj uważnie

Słuchanie, to klucz do uchwycenia i zrozumienia ludzkich potrzeb. Umiejętność słuchania, to absolutny klucz dobrej motywacji.

5. Buduj pewność siebie

Większość ludzi cierpi z powodu niepewności. Niepewność własnych działań jak mało, co wpływa na niskie morale pracownika. Antidotum jest budowanie tej pewności poprzez pochwały, delegowanie trudniejszych i bardziej ambitnych zadań.

6. Stawiaj na kontakt

Nie chowaj się we własnym biurze. W ten sposób będziesz, co najwyżej administratorem, a nie liderem Stosuj politykę otwartych drzwi. Rozmawiaj ze swoimi ludźmi o wszystkim, co może sprawić problemy dla ich motywacji.

7. Informuj

To bardzo ważne byś informował podwładnych o strategicznych planach i o tym, co muszą zrobić, by te strategiczne plany realizować. Zadbaj o to, by zrozumieli cele i pytaj o ich opinie.

8. Ufaj

Jakość i styl przywództwa mają olbrzymi wpływ na motywacje pracowników i ich zaufanie. Pokaż, że im ufasz!

9. Deleguj zadania

Kiedy delegujesz ambitne zadania podwładnym, pokazujesz jednocześnie, że im ufasz, że wierzysz w ich umiejętności. Delegując zadania pozwalaj na to, by podwładny wybierał sam metody ich realizacji, by sam podejmował decyzje.

10. Chwal

Realistyczne cele, informacja zwrotna, uważne słuchanie są bardzo ważne, ale umiejętne chwalenie pracownika jest istotą motywacji. Oceniając zawsze pamiętaj, że liczy się pozytywny efekt oceny, który zwiększy poczucie własnej wartości pracownika.

D.D.Podobne artykuły:Motywowanie sprzedawców


Jak utrzymywać wysoką motywację

Wypalony menedżer