Zarządzanie Sprzedażą

Nieczuli, wrażliwi czy odpowiedzialni

W najbliższych latach presja na firmy w zakresie bardziej świadomegozarządzania, innowacyjnych projektów partnerskich, społecznie odpowiedzialnych produktów i procedur będzie zdecydowanie rosła. W wyniku zmian społecznych interesariusze stają się obecnie coraz bardziej wymagający, oczekując od przedsiębiorstw możliwości zaangażowania się w prowadzone przez nie działania. Społeczna odpowiedzialność przedsiębiorstw jest traktowana często jako specyficzne „świadectwo dojrzałości” w biznesie. Od kilku więcej

Subscribe to our newsletter

Send me your newsletter (you can unsubscribe at any time).

FreshMail.pl
 

FreshMail.pl